Egzamin maturalny w sesji “poprawkowej”- sierpień 2018

Egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:

–    egzaminy pisemne:   21 sierpnia 2018 r. (wtorek), początek godz. 9.oo
–    egzaminy ustne:       21 – 22 sierpnia 2018 r. godz.10.00

Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia 10 lipca 2018 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły).

W naszej szkole odbędą się następujące egzaminy “poprawkowe”:

  • pisemne – z matematyki i języka angielskiego,
  • ustne – z języka polskiego i języka angielskiego

egzaminy poprawkowe

Print Friendly, PDF & Email