Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – sierpień 2019

Egzaminy w terminie poprawkowym:

–    część pisemna:   20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9.oo
–    część ustna:        20 – 21 sierpnia 2019 r., wg harmonogramu

Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia 11 lipca 2019 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły).

  • harmonogram egzaminów w terminie poprawkowym
Print Friendly, PDF & Email