Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/ 2022

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE

Lp. Kalendarz roku szkolnego data/ termin
1. ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 1 września 2021 r.
2. I OKRES NAUKI
·     dla uczniów klas czwartych technikum 1 września 2021 r. – 19 grudnia 2021 r.
·     dla uczniów pozostałych klas 1 września 2021 r. – 16 stycznia 2022 r.
3. II OKRES NAUKI
·     dla uczniów klas czwartych technikum 20 grudnia 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.
·    dla uczniów pozostałych klas 17 stycznia 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.
4. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 grudnia – 31 grudnia 2021 r.
5. FERIE ZIMOWE 17 – 30 stycznia 2022 r.
6. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 14 – 19 kwietnia 2022 r.
7. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
·     w klasach czwartych technikum 29 kwietnia 2022 r.
·     w pozostałych klasach 24 czerwca 2022 r.
8. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH*)
·      w technikum
(w związku z przeprowadzeniem pisemnego egzaminu maturalnego):-        język polski-        matematyka

–        język angielski

4 maja 2021 r. (środa)

5 maja 2021 r. (czwartek)

6 maja 2021 r. (piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
we wszystkich typach szkół
12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek)

11 stycznia 2022 r. (wtorek) – w technikum

1 czerwca 2022 r. (środa)

3 czerwca 2022 r. (piątek) w technikum

23 czerwca 2022 r. (czwartek)

9. Dni wolne od zajęć z obowiązkiem odpracowania 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
10. FERIE LETNIE 25 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

*) Pozytywną opinię na temat dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyraziła rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.

Skip to content