ZSB Piła – BUDOWLANKA

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/ 2023

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE

Lp. Kalendarz roku szkolnego data/ termin
1. ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 1 września 2022 r.
2. I OKRES NAUKI
·     dla uczniów klas czwartych technikum 1 września 2022 r.

– 18 grudnia 2022 r.

·     dla uczniów pozostałych klas 1 września 2022 r.

– 22 stycznia 2023 r.

3. II OKRES NAUKI
·     dla uczniów klas czwartych technikum 19 grudnia 2022 r.

– 28 kwietnia 2023 r.

·    dla uczniów pozostałych klas 23 stycznia 2023 r.

– 23 czerwca 2023 r.

4. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 grudnia

– 31 grudnia 2022 r.

5. FERIE ZIMOWE 30 stycznia

– 12 lutego 2023 r.

6. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 6 – 11 kwietnia 2023 r.
7. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
·     w klasach czwartych technikum 28 kwietnia 2023 r.
·     w pozostałych klasach 23 czerwca 2023 r.
8. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH*)
·      w technikum
(w związku z przeprowadzeniem pisemnego egzaminu maturalnego):

–       język polski

–        matematyka

–        język angielski

(w związku z egzaminem zawodowym)

4 maja 2023 r. (czwartek)

5 maja 2023 r. (piątek)

8 maja 2023 r. (poniedziałek)

9 stycznia 2023 r. (poniedziałek)

10 stycznia 2023 r.(wtorek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
we wszystkich typach szkół
31października 2022r. (poniedziałek)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

7 czerwca 2023 r. (środa)

22 czerwca 2023 r. (czwartek) –Dzień Samorządności

9. Dni wolne od zajęć z obowiązkiem odpracowania 2 maja 2023 r. (poniedziałek) – odpracowane w Dni Otwarte Szkoły
10. FERIE LETNIE 24 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.

*) Pozytywną opinię na temat dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyraziła rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.

Skip to content