Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/ 2019

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE

 

Lp. Kalendarz roku szkolnego data/ termin
1. ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 3 września 2018 r.
2. I OKRES NAUKI
·     dla uczniów klas czwartych technikum 3 września 2018 r. – 16 grudnia 2018 r.
·     dla uczniów pozostałych klas 3 września 2018 r. – 13 stycznia 2019 r.
3. II OKRES NAUKI
·     dla uczniów klas czwartych technikum 17 grudnia – 26 kwietnia 2019 r.
·    dla uczniów pozostałych klas 14 stycznia – 21 czerwca 2019 r.
4. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 grudnia – 31 grudnia 2018 r.
5. FERIE ZIMOWE 14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.
6. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 18 – 23 kwietnia 2019 r.
7. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
·     w klasach czwartych technikum 26 kwietnia 2019 r.
·     w pozostałych klasach (w tym klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej) 21 czerwca 2019 r.
8. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH*)
·      w technikum
(w związku z przeprowadzeniem pisemnego egzaminu maturalnego):-        język polski-        matematyka

–        język angielski

 

 

 

6 maja 2019 r. (poniedziałek)

7 maja 2019 r. (wtorek)

8 maja 2019 r. (środa)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
we wszystkich typach szkół
2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.

18 czerwca 2019 r.

9. Dni wolne od zajęć z obowiązkiem odpracowania brak
10. FERIE LETNIE 22 czerwca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Pozytywną opinię na temat dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyraziła rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.

Print Friendly, PDF & Email