Komunikat

Informujemy, że 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.