ZSB Piła – BUDOWLANKA

Konto Rady Rodziców ZSB w Pile

Bank Spółdzielczy w Lipce

55 8943 0004 2003 0040 0084 0001

w tytule przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa

Skip to content