Podręczniki 2020/2021

Po gimnazjum

Technik budownictwa:                                            II           III           IV

Technik architektury krajobrazu:                         II           III           IV

Technik elektryk:                                                      II           III           IV

Technik geodeta:                                                      II           III           IV

Technik renowacji elementów architektury:      II           III           IV

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Pile                II           III

Po szkole podstawowej

Technik budownictwa:                                            II            III           IV        V

Technik architektury krajobrazu:                         II            III           IV        V

Technik elektryk:                                                      II            III           IV        V

Technik renowacji elementów architektury:      II            III           IV        V

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Pile                II

Print Friendly, PDF & Email