Tydzień Umiejętności Zawodowych w ZSB w Pile – czwartek

Harmonogram warsztatów: