Tydzień Umiejętności Zawodowych w ZSB w Pile – piątek

Harmonogram warsztatów: