Tydzień Umiejętności Zawodowych w ZSB w Pile – poniedziałek

Harmonogram warsztatów: