Tydzień Umiejętności Zawodowych w ZSB w Pile – środa

Harmonogram warsztatów: