Tydzień Umiejętności Zawodowych w ZSB w Pile – wtorek

Harmonogram warsztatów: