WYTYCZNE w czasie egzaminów zawodowych w sesji zima 2021

Wszyscy zdający, przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji zima 2021, proszeni są o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

wytyczne COVID – zima 2021