piątek

12.04.2019

Uwaga! Informacja na temat organizacji zajęć w dniu 12 kwietnia 2019 r. 

Komitet Strajkowy podjął decyzję o przeprowadzeniu strajku w ZSB w Pile. Do czasu zawieszenia akcji protestacyjnej nie jesteśmy w stanie zorganizować wszystkich zajęć dydaktycznych według planu lekcji.

Zapewniamy, że w ramach możliwości organizacyjnych dołożymy wszelkich starań, by zapewnić młodzieży odpowiednią opiekę. Uczniów przebywających na terenie Szkoły prosimy o oczekiwanie na opiekuna w świetlicy szkolnej.

z poważaniem

Arkadiusz Jeż, dyrektor ZSB w Pile

 

INFORMACJE O ZMIANACH PLANU:

Informujemy, że niezależnie od decyzji o podjęciu przez nauczycieli strajku od 08.04.2019 uczniowie posiadający umowy młodocianego pracownika zawarte z pracodawcami mają obowiązek stawienia się do pracy w firmach, w dniu w którym z planu lekcji wynika, że mają zajęcia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy.

Uczniowie klasy 3A kontynuują praktykę zawodową u pracodawców bez zmian.

Informacje o planowanych zastępstwach: dostępne w e-dzienniku

 

Print Friendly, PDF & Email