poniedziałek

01.03.2021 – zajęcia hybrydowe

ZSB w Pile – zajęcia stacjonarne

2WgA/br.mon [EK]         szatnia szkolna 8:00-11:00
2W/br.mon [EK]         szatnia szkolna 11:30-13:45
2WgA+2W/br.el  [WŁ]         PE-1        8:00-10:15

(wejście od strony boiska szkolnego, przez świetlicę)

2E/z1 [PK]   s.2           10:30-12:45

(szatnia w s.5)

2E/z2  [WŁ]   PE-1      10:30-12:45

(wejście od strony boiska szkolnego, przez świetlicę)

2E/z3  [SC]         sala gimnastyczna   10:30-12:45

(małe wejście od strony boiska)

2E/z1  [SC]         sala gimnastyczna  13:00-15:15

(małe wejście od strony boiska)

2E/z2  [PK]    s.2         13:00-15:15

(wejście od strony boiska – szatnia w s.5)

2E/z3  [WŁ]  PE-1     13:00-15:15

(wejście od strony boiska szkolnego, przez świetlicę)

2D/a1 [KG] PZ-3   8:00-11:15

(wejście od strony budowy)

2D/a2 [KG] PZ-3   11:30-14:45

(wejście od strony budowy)

2Cg/r1 [JH]        PR-1      8:00-11:15

(czekamy na nauczyciela w s.5)

2Cg/r2    [AM]     1-4      8:00-11:15
2Cg/ren [JH]      3-2    11:30-14:45

UWAGA!   – 15 minut po zajęciach – porządkowanie pracowni przez uczniów, dezynfekcja sprzętu

PCE w Pile – zajęcia stacjonarne

1A/z1  [RS]        8:15- 10:45
1A/z2  [RS]       11:15- 13:45
1A/z3  [AG]      14:15- 16:45

UWAGA!   

– 15 minut po zajęciach – porządkowanie pracowni przez uczniów, dezynfekcja sprzętu

Pozostałe zajęcia w formie zdalnej na platformie TEAMS

Print Friendly, PDF & Email