środa

24.04.2019

Uwaga! Informacja na temat organizacji zajęć w dniu 24 kwietnia 2019 r. 

Komitet Strajkowy podjął decyzję o kontynuowaniu akcji strajkowej w ZSB w Pile. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie zorganizować wszystkich zajęć dydaktycznych według planu lekcji.

Zapewniamy, że w ramach możliwości organizacyjnych dołożymy wszelkich starań, by zapewnić młodzieży odpowiednią opiekę. Uczniów, którym z przyczyn organizacyjnych wyznaczono w zmianach planu zajęcia opiekuńcze, prosimy o oczekiwanie w świetlicy szkolnej. Pozostali uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji, dostępnym w e-dzienniku.

 

z poważaniem

Arkadiusz Jeż, dyrektor ZSB w Pile

 

INFORMACJE O ZMIANACH PLANU:

Informujemy, że niezależnie od decyzji strajku nauczycieli uczniowie posiadający umowy młodocianego pracownika zawarte z pracodawcami mają obowiązek stawienia się do pracy w firmach, w dniu w którym z planu lekcji wynika, że mają zajęcia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy.

Zmiany planu na dzień 24.04.2019 (środa)

3WA/brygada elektr. – zajęcia praktyczne odbędą się zgodnie z planem zajęć.

3WA/brygada mont. – zajęcia praktyczne odbędą się zgodnie z planem zajęć.

2WA/elektr. – wycieczka przedmiotowa – roboty montażowe – od godz.11:30.

1WA/brygada elektr. – zajęcia praktyczne odbędą się zgodnie z planem zajęć.

1WA/brygada mont. – zajęcia praktyczne odbędą się zgodnie z planem zajęć.

(spotkanie z nauczycielem w szkole, w s.2)

1C/geo – zajęcia zawodowe – odbędą się zgodnie z planem zajęć.

2A/geo – zajęcia zawodowe – odbędą się zgodnie z planem zajęć.

Informacje o planowanych zastępstwach:  dostępne w e-dzienniku

Print Friendly, PDF & Email