wtorek

16.04.2019

Uwaga! Informacja na temat organizacji zajęć w dniu 16 kwietnia 2019 r. 

Komitet Strajkowy podjął decyzję o kontynuowaniu akcji strajkowej w ZSB w Pile. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie zorganizować wszystkich zajęć dydaktycznych według planu lekcji.

Zapewniamy, że w ramach możliwości organizacyjnych dołożymy wszelkich starań, by zapewnić młodzieży odpowiednią opiekę. Uczniów przebywających na terenie Szkoły prosimy o oczekiwanie w świetlicy szkolnej.

 

z poważaniem

Arkadiusz Jeż, dyrektor ZSB w Pile

 

INFORMACJE O ZMIANACH PLANU:

Informujemy, że niezależnie od akcji strajkowej pracowników oświaty uczniowie posiadający umowy młodocianego pracownika zawarte z pracodawcami mają obowiązek stawienia się do pracy w firmach, w dniu w którym z planu lekcji wynika, że mają zajęcia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy.

1C/geo – zajęcia praktyczne – odbędą się zgodnie z planem w e-dzienniku.

2A/bud – zajęcia praktyczne w PCE – odbędą się zgodnie z planem w e-dzienniku.

2A/geo – zajęcia praktyczne – odbędą się zgodnie z planem w e-dzienniku.

3A – zajęcia od l.5

Informacje o planowanych zastępstwach: dostępne w e-dzienniku.

Print Friendly, PDF & Email