ZSB Piła – BUDOWLANKA

Branżowa Szkoła I Stopnia

 EelektrykLEKTRYK

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności przez niego wykonywane zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Absolwent naszej szkoły przygotowany jest do: wykonywania, diagnozowania, dokonywania napraw instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

 Tytuł: elektryk otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminu z powyższej kwalifikacji.

 Absolwent w zawodzie elektryk może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (np. elektrownie),
 • zakładach wykorzystujących energię elektryczną,
 • zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego,
 • firmach projektujących i instalujących instalacje elektryczne.

Może również kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskać tytuł Technik elektryk.

 

monter_zabMONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Jest to zawód bardzo wszechstronny, zajmujący się wykonywaniem prac wykończeniowych w budynkach. W trakcie nauki nauczycie się: wykonywać gładzie gipsowe, układać płytki i panele na ścianach i na posadzkach, wykonywać roboty malarsko-tapeciarskie, wykonywać sufity podwieszone i ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, oraz wiele innych czynności potrzebnych do wykończenia lub wyremontowania mieszkania.

 Tytuł: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z powyższej kwalifikacji

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.

Może również kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego branżowego uzyskać tytuł Technik robót wykończeniowych w budownictwie.

monter_siecMONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe są integralną częścią większości obiektów budowlanych, niezależnie od ich przeznaczenia. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów, których wiedza przyczyni się do podniesienia jakości i bezpieczeństwa sieci podziemnych i technicznego wyposażenia budynków.

Tytuł: monter sieci i instalacji sanitarnych uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z powyższej kwalifikacji.

Absolwent szkoły może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych wykonujących instalacje wodociągowe, kanalizacyjne
  i grzewcze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • firmach eksploatacyjno-montażowych,
 • pogotowiu wodnym i gazowym.

Może również kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych, oraz uzyskaniu wykształcenia średniego branżowego uzyskać tytuł Technik inżynierii sanitarnej.

murarz_tynkarz

MURARZ-TYNKARZ

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Murarz-tynkarz jest typowym zawodem w procesie budowlanym przy wznoszeniu budowli metodami tradycyjnymi. Ze względu na rozwój budownictwa , jak również konieczność prowadzenia prac remontowo-budowlanych w istniejących obiektach, zapotrzebowanie na murarzy będzie ciągle wzrastać.

Tytuł: murarz-tynkarz uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z powyższej  kwalifikacji.

Absolwenci szkoły posiadający potwierdzone kwalifikacje w tym zawodzie są poszukiwanymi pracownikami w zakładach budowlanych oraz rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych w Polsce, na stanowisku murarza lub tynkarza, a legitymujący się dodatkowo umiejętnością posługiwania się językiem obcym zawodowym także poza Polską.

Absolwent może również kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie  kosztorysów, oraz uzyskaniu wykształcenia średniego branżowego uzyskać tytuł Technik budownictwa.

stolarzSTOLARZ

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację:

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych m.in. meble, okna, drzwi, schody. Potrafi rozpoznać wady i uszkodzenia. Potrafi zakwalifikować wyroby stolarskie do naprawy. Dobiera techniki renowacji, a następnie zajmuje się naprawą i renowacją np. mebli.

Tytuł: stolarz uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z powyższej  kwalifikacji.

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach budowlanych,
 • w fabrykach mebli,
 • małych rzemieślniczych zakładach stolarskich.

Może również kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego branżowego uzyskać tytuł Technik technologii drewna.

monter okien

MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację:

BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Monter stolarki budowlanej jest typowym zawodem w procesie budowlanym przy robotach wykończeniowych. Ze względu na rozwój budownictwa, jak również konieczność prowadzenia prac remontowo-budowlanych w istniejących obiektach, zapotrzebowanie na monterów stolarki budowlanej ciągle wzrasta.

Tytuł: monter stolarki budowlanej uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z powyższej  kwalifikacji.

Absolwenci szkoły posiadający potwierdzone kwalifikacje w tym zawodzie są poszukiwanymi pracownikami w zakładach budowlanych produkcyjnych oraz w firmach usługowych w Polsce, w zakresie montażu drzwi, okien bram itp., a legitymujący się dodatkowo umiejętnością posługiwania się językiem obcym zawodowym także poza Polską.

DekarzDEKARZ

Jeśli lubisz wyzwania związane z pracą na wysokościach – to na pewno zawód dla Ciebie. Wiele firma na rynku od dawna poszukuje młodych, chętnych do pracy osób. Dziś, dzięki zwiększeniu zasad bezpieczeństwa praca w zawodzie stała się bezpieczna i przynosi satysfakcję. Praca dekarza jest pracą kreatywną. Trudno wpaść w rutynę, kiedy co chwilę zmienia się miejsce pracy, budynek, typ dachu. Owoce pracy dekarza są widoczne niemal natychmiastowo, a efekt pozostaje na lata.

Tytuł: dekarz uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z powyższej  kwalifikacji.

Skip to content