ZSB Piła – BUDOWLANKA

Skrzynka podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Zespołu Szkół Budowlanych w Pile dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

 

Skrzynka zawiera formularz elektroniczny: pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór, za pomocą którego doręczą Państwo każdy dokument elektroniczny wraz z załącznikiem w jednym z dopuszczalnych formatów tj.: doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml

Maksymalna wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 megabajtów. Pliki zawierające niepożądane oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Sprawy załatwiane w trybie postępowania administracyjnego wymagają podania imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

 

Skip to content