Harmonogram etapu praktycznego egzaminów zawodowych

EGZAMIN PRAKTYCZNY 

STYCZEŃ-LUTY 2019 r.

84 zdających (57 osób zdaje w szkole + 29 zdaje w PCE)

09.01.2019 (środa)

godz. 9.00    E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • 180 minut
 • sala 21 (2-10)

Grupa zdających:    2 (absolwenci technikum powtarzający)

godz. 9.00    R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 • 120 minut
 • sala 3 (PZ-3)

Grupa zdających:       1 (absolwent technikum powtarzający

2 (4D)

1 (3D)

1 (osoba skierowana przez OKE)

godz. 13.00    B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 • 180 minut
 • sala 2 (świetlica)

Grupa zdających:    1 (4A powtarzający)

godz. 13.00    R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 • 180 minut
 • sala 2 (świetlica)

Grupa zdających:    14 (4D)

1 (osoba skierowana przez OKE) 

17.01.2019 (czwartek)

godz. 9.00   B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 • 180 minut
 • sala 32 (3-2)

Grupa zdających:    10 (4A)

godz. 15.00   B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 • 180 minut
 • sala 32 (3-2)

Grupa zdających: 10 (4A)

godz. 15.00    B.06. Wykonywanie robót malarsko- tepeciarskich

 • 180 minut
 • PCE – sala 15

Grupa zdających:    1 (3WA powtarzający) 

18.01.2019 (piątek)

godz. 9.00   B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 • 180 minut
 • sala 32 (3-2)

Grupa zdających: 4 (4A)

godz. 15.00   B.18.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 • 180 minut
 • PCE – sala 16

Grupa zdających: 1 (3WA powtarzający)

08.02.2019 (piątek)

godz. 9.00   B.18.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 • 180 minut
 • PCE – sala 15

Grupa zdających: 6 (3A)

godz. 15.00    B.18.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 • 180 minut
 • PCE – sala 15

Grupa zdających: 6 (3A) 

09.02.2019 (sobota)

godz. 9.00   B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

 • 180 minut
 • sala 20 (PZ-2)

Grupa zdających: 2 (4D)

godz. 15.00   B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

 • 180 minut
 • sala 20 (PZ-2)

Grupa zdających: 3 (4D)

godz. 9.00   B.18.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 • 180 minut
 • PCE – sala 15

Grupa zdających: 6 (3A)

godz. 15.00   B.18.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 • 180 minut
 • PCE – sala 15

Grupa zdających: 6 (3A)

10.02.2019 (niedziela)

godz. 9.00   B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

 • 180 minut
 • sala 20 (PZ-2)

Grupa zdających: 2 (4D)

godz. 15.00   B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

 • 180 minut
 • sala 20 (PZ-2)

Grupa zdających: 3 (4D)

godz. 9.00   B.18.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 • 180 minut
 • PCE – sala 15

Grupa zdających: 3 (3A)

Print Friendly, PDF & Email