ZSB Piła – BUDOWLANKA

Zielone pracownie w Powiecie Pilskim

„Zielone pracownie w Powiecie Pilskim”

Wartość projektu: 316 660,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 284 994,00zł (90 % kosztów kwalifikowalnych)

Przedmiotem projektu jest doposażenie 4 pracowni dydaktycznych, zwanych „Zielonymi pracowniami”, związanych z edukacją ekologiczną w czterech szkołach ponadpodstawowych Powiatu Pilskiego tj.

– Zespołu Szkół Budowlanych w Pile,

– Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,

– Zespołu Szkół w Łobżenicy

– I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile przy którym działa Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile.

Celem projektu jest wspomaganie edukacji ekologicznej oraz  podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zaplanowane pracownie przyczynią się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjnią zajęcia dydaktyczne i uaktywnią młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwolą na organizację ciekawych zajęć w grupach. Zajęcia będą miały charakter laboratoryjno-ekologiczny.

W ramach projektu 4 pracownie zostaną wyposażone między innymi w laptopy, projektory multimedialne, ekrany elektryczne, narzędzia multimedialne, które wspierają nauczanie przedmiotów ścisłych przyrodniczych, bogate zestawy obejmujące urządzenia pozwalające na różnorodne doświadczenia.


Efekt ekologiczny:

– poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska społeczeństwa Powiatu  Pilskiego,

– wzrost dostępności do treści edukacji ekologicznej,

– kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,

– uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i uaktywnienie młodzieży do podejmowania działań proekologicznych

– przewidywanie i ocena następstw dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zmian  wywołanych działalnością człowieka,

– podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego – wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,

– rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacja ekologiczną,

– kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.

Efekt rzeczowy:

1. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół Budowlanych w Pile – szt. 1  w następujące kategorie:

 1. a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)
 2. b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
 3. c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

 

 1. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile szt. 1 w następujące kategorie:
 2. a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny

 

 1. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół w Łobżenicy – szt. 1 w następujące kategorie:
 2. a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
 3. b) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

 

 1. Utworzenie „Zielonej pracowni” w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – szt. 1 w następujące kategorie:
 2. a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)
 3. b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
 4. c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

 

 

Przedsięwzięcie pn. „ZIELONE PRACOWNIE W POWIECIE PILSKIM”
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl

 

 

Skip to content