ZSB Piła – BUDOWLANKA

Komisja Socjalna ZSB w Pile

Arkadiusz Jeż – przewodniczący

Alicja Korbeń

Magdalena Mączyńska

Sylwia Jędrzejczyk

Barbara Łochowicz

Druki do pobrania

Oświadczenie o dochodach

Komisja socjalna proponuje…

Komisja socjalna proponuje wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na operetkę pt. ZEMSTA NIETOPERZA Johanna Straussa.

Trzyaktowa operetka w znakomitej obsadzie.

Opis ze strony opery: Zemsta nietoperza Straussa uchodzi za operetkę wzorcową dla swego gatunku i zawiera co najmniej dwa komponenty, które czynią z niej arcydzieło. Po pierwsze – wspaniałą muzykę: walce, polki i arie, przed którymi drżą śpiewacy, gdyż wymagają wielkiej rozpiętości głosu. To z tej operetki pochodzi m.in. słynny „czardasz Rozalindy”, aria Adeli „ze śmiechem” i cudowna uwertura, która wprost porywa do tańca. Po drugie – dowcipne i intrygujące libretto, łączące paryską frywolność literackiego pierwowzoru, pełną wdzięku i elegancji komedię salonową i wiedeńską krotochwilę. Geniusz Straussa połączył to harmonijnie, wplatając do II aktu scenę balu u księcia Gigi”.

Wydarzenie będzie miało miejsce 21 września 2024 r. w Bydgoszczy (sobota) o godz. 19.00 w Operze Nova,

Planuje się wcześniejszy wyjazd by połączyć wizytę w operze ze zwiedzaniem miasta oraz wspólnym obiadem.

Przewidywany całkowity koszt wyjazdu wynosi ok. 250 zł . W tym: cena biletu – 100 zł, koszt transportu i obiadu.

W związku z koniecznością dokonania rezerwacji i zakupu biletów prosimy o deklarację zainteresowanych osób.

Deklarację prosimy składać osobiście lub telefonicznie do działu kadr do dnia 14 czerwca 2024 r. (piątek) włącznie.

Deklaracja dotyczy pracownika i jednego, uprawnionego członka rodziny. W przypadku dużego zainteresowania pierwszeństwo będą mieli pracownicy i emeryci.

Wysokość dofinansowania z funduszu zostanie określone po zebraniu deklaracji, przy czym zakłada się dofinansowanie na poziomie co najmniej 50% kosztu wyjazdu.

Informuję, że Komisja socjalna proponuje zakup biletów na spektakl teatralny pt. „Optymiści, czyli nasi w Egipcie”. Spektakl odbędzie się w RCK w Pile, 17 listopada 2024 r. (niedziela) o godz. 16.00

W związku z koniecznością dokonania rezerwacji i zakupu biletów prosimy o deklarację zainteresowanych osób.

Deklarację prosimy składać na liście wywieszonej w pokoju nauczycielskim lub telefonicznie do działu kadr do dnia 14 czerwca 2024 r. (piątek) włącznie.

Deklaracja dotyczy pracownika i jednego, uprawnionego członka rodziny.

Wysokość dofinansowania z funduszu zostanie określona po zebraniu deklaracji.

Całkowita cena biletu wynosi 140 zł.

Skip to content