Deklaracje-terminy

Deklaracje na egzamin zawodowy należy złożyć najpóźniej do 7 września 2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie głównym szkoły.

Print Friendly, PDF & Email