ZSB Piła – BUDOWLANKA

Deklaracje

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego – wersja edytowalna

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego – PDF – do druku

Deklarację należy po wypełnieniu wydrukować i podpisać odręcznie.

Skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu prosimy przesłać na adres szkoły: zsbpila.sekretariat@gmail.com do 07.02.2023, (powtarzający egzamin z sesji poprzedniej – do 07.04.2023)

Oryginał prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły po wznowieniu zajęć.

Skip to content