Deklaracje

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego – wersja edytowalna

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego – PDF – do druku

Deklarację należy po wypełnieniu wydrukować i podpisać odręcznie.

Skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu prosimy przesłać na adres szkoły: zsbpila.sekretariat@gmail.com do 07.02.2021, (powtarzający egzamin z sesji poprzedniej – do 04.04.2021)

Oryginał prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły po wznowieniu zajęć.

Skip to content