ZSB Piła – BUDOWLANKA

Instytucje pomocowe

Kto może pomóc ?

Pomoc psychiatryczno-pedagogiczna   >>>PLIK<<<

 

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka      800 12 12 12

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne.

Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Więcej informacji na stronie SOS – telefon zaufania

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kwiatowa 5, tel. 0 67 212-21-31

Dyrektor – Wanda Kolińska, tel. 67 210 42 16

Zastępca dyrektora – Marzena Amza, tel. 67 210 42 16

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

al. Niepodległości 37,

tel. 67 349 12 08

Dyrektor – Barbara Pacholska

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Rydygiera 23, tel. 67 349 09 69

Dyrektor – Anna Szarzyńska

 

Ośrodek Wsparcia MOPS

ul. Bohaterów Stalingradu 23

 

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Polna 3, tel. 67 212 65 58

Dyrektor – Ewa Hołubiec

 

Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

ul. Bydgoska 21, pokój 111, tel. 67 213 10 16

 

Pilski Bank Żywności

ul. Motylewska 24, tel. 67 214 02 21

Dyrektor Stanisław Borecki

 

Ośrodek Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji – Poradnia

ul. Rydygiera 23, tel. 67 210 64 66

 

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Dyrektor – Julita Żybort

Zastępca dyrektora – Agnieszka Pietraszak

 

Poradnia Specjalistyczna Wady Mowy i Słuchu

ul. Sikorskiego 19 (wejście od ul. Okrzei), tel. 67 350 90 97

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Sikorskiego 19, tel. 67 351 75 51

Klinika „ARS MEDICAL” – Poradnia Leczenia Uzależnień

al. Wojska Polskiego 43, tel. 67 212 53 90

 

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot

tel. 67 214 41 21

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – ul. Długosza 33

Schronisko dla bezdomnych kobiet – al. Niepodległości 135

 

Sąd Rejonowy w Pile

al. Powstańców Wielkopolskich 79 tel. 67 352 28 00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – tel. 67 352 28 30

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych – Alicja Piechota,

tel. 67 352 28 82

 

Komenda Powiatowa Policji w Pile

ul. Bydgoska 115, tel. 67 353 19 00

Kierownik Rewiru Dzielnicowych – asp. szt. Łukasz Michalak, tel. 67 353 15 80

Skip to content