Załączniki – rekrutacja 2021

Załącznik nr 1

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych wszystkich typów szkół Zespołu Szkół Budowlanych w Pile w roku szkolnym 2021/2022, dla absolwentów gimnazjum.

Załącznik nr 2

Podział punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.

Załącznik nr 8

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez szkołę do celów rekrutacyjnych i realizacji zadań statutowych

Załącznik nr 9

Oświadczenie – deklaracja udziału w zajęciach: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie

 

KWESTIONARIUSZ  UCZNIA

 

Pozostałe załączniki dla uczniów zakwalifikowanych i przyjętych – do pobrania w sekretariacie szkoły.

Uwaga – logowanie na stronie << Nabór elektroniczny  >>

 od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz 15.00

Print Friendly, PDF & Email