Uwaga! Zasady kształcenia zawodowego w strefie czerwonej
październik23

Uwaga! Zasady kształcenia zawodowego w strefie czerwonej

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych w Pile informuje, że:

– zawieszone zostają praktyki zawodowe klasy 3E,

– pracownicy młodociani z klas drugich BSI realizujący dokształcanie zawodowe w PCE kontynuują je w formie zdalnej,

– pracownicy młodociani są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

czytaj więcej .....

Czytaj więcej
Harmonogram zajęć zdalnych w strefie czerwonej
październik23

Harmonogram zajęć zdalnych w strefie czerwonej

Od 26.10.2020 r. obowiązuje nowy plan lekcji, dostępny w e-dzienniku i na stronie szkoły.

Uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego podczas nauczania zdalnego, obowiązuje zmieniony harmonogram lekcji i przerw:

nr 

LEKCJA

Konsultacje 

przerwa

1 8:00 – 8:30 8:30 – 8:40 5 minut
2 8:45 – 9:15 9:15 – 9:25 5 minut
3 9:30 – 10:00 10:00 – 10:10 5 minut
4 10:15 – 10:45 10:45 – 10:55 5 minut
5 11:00 – 11:30 11:30 – 11:40 5 minut
6 11:45 – 12:15 12:15 – 12:25 5 minut
7 12:30 – 13:00 13:00 – 13:10 5 minut
8 13:15 – 13:45 13:45 – 13:55 5 minut
9 14:00 – 14:30 14:30 – 14:40 5 minut
10 14:45 – 15:15 15:15 – 15:25 5 minut
11 15:30 – 16:00 16:00 – 16:10 5 minut
12 16:15 – 16:45 16:45 – 16:55 x
czytaj więcej .....

Czytaj więcej
Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych
październik23

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół ponadpodstawowych od 24.10.2020 r. do 8.11.2020 r. (na dwa tygodnie). Szkoła przechodzi całkowicie na tryb nauki zdalnej. Dotyczy to również kształcenia zawodowego.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Link >>

czytaj więcej .....

Czytaj więcej
Nauczanie hybrydowe w ZSB
październik17

Nauczanie hybrydowe w ZSB

Od 19.10.2020 w Zespole Szkół Budowlanych w Pile wprowadzamy nauczanie hybrydowe.

Plan zajęć – zamieszczony na stronie szkoły –  zawiera informacje, które zajęcia odbywają się stacjonarnie (w szkole), a które – zdalnie.

Klasy, którym w planie zajęć nie zostały przydzielone sale (oznaczenie @), mają zajęcia na platformie TEAMS.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną w dzienniku elektronicznym.

Dyrekcja

Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

czytaj więcej .....

Czytaj więcej
Olimpiada Informatyczna
październik14

Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej serdecznie zapraszają uczniów Naszej Szkoły do startu w  XXVIII Olimpiadzie Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są układanie algorytmów i programowanie.

czytaj więcej .....

Czytaj więcej