Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO obowiązujące w Zespole Szkół Budowlanych w Pile dostępne są:

– u wicedyrektora (s. 7)

– w bibliotece (s. 1-5)

– u wychowawców klas

– u nauczycieli przedmiotów.

Print Friendly, PDF & Email