Wymagania Edukacyjne

Wymagania Edukacyjne (WE) obowiązujące w Zespole Szkół Budowlanych w Pile dostępne są:

– u wicedyrektora (s. 7)

– w bibliotece (s. 1-7)

– u wychowawców klas

– u nauczycieli przedmiotów.

Print Friendly, PDF & Email