Rekrutacja

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

czytaj więcej .....

Aktualności

UWAGA!

Od poniedziałku 13 lipca 2020 roku wejście do budynku szkoły będzie możliwe TYLKO od ul. KILIŃSKIEGO (WEJŚCIE GŁÓWNE).
Ze względu na prace remontowe trwające w szkole wejście od strony boiska oraz wejście boczne od strony Kilińskiego (punkt rekrutacyjny) zostaną zamknięte.
SPRAWY ZWIĄZANE Z NABOREM będzie można załatwić na parterze szkoły – WEJŚCIE GŁÓWNE OD UL. KILIŃSKIEGO.

czytaj więcej .....

Egzaminy poprawkowe – sierpień 2020

Harmonogram egzaminów poprawkowych

w roku szkolnym 2019/2020

Dzień: 25 sierpnia 2020 r. (wtorek)

Język polski – godz. 8:30, sala nr 6 (1W)

Język angielski – godz. 11:00, sala nr 6 (3C, 3D)

Podstawy budownictwa – godz. 9:00, sala nr 5 (1WgA)

Elektrotechnika i elektronika – godz. 11:00, sala nr 5 (2WA)

Pomiary elektryczne i elektrotechniczne – godz. 13:00, sala PE-3 (2WA)

czytaj więcej .....

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Minister Edukacji Narodowej skierował 24 czerwca br. list do szkół i placówek oświatowych z okazji zbliżającego się zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W liście minister przekazał podziękowania dla dyrektorów i nauczycieli za profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków zawodowych, szczególnie w okresie pandemii. Podziękował również rodzicom za wspieranie dzieci w nauce na odległość oraz życzył wszystkim bezpiecznych wakacji.

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

czytaj więcej .....

Komunikat dla pracowników młodocianych z Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w Pile

Z dniem 26.06.2020 wygasa termin zawieszenia zajęć edukacyjnych, wynikających z zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

W związku z tym pracownicy młodociani powracają do kształcenia zawodowego praktycznego.

Prosimy o kontakt bezpośredni z pracodawcami, najpóźniej do piątku 26.06.2020, w celu ustalenia zakresu, form i terminów uzupełnienia zaległości.

Dyrekcja

Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

czytaj więcej .....

Komunikat – wytyczne na czas egzaminów w 2020 r.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków przeprowadzenia egzaminów maturalnych w czasie epidemii związanej z COVID-19, prosimy wszystkich zdających w 2020 roku do zapoznania się z wytycznymi przeciwepidemicznymi na czas egzaminu maturalnego.
Zapoznaj się:

WYTYCZNE NA CZAS EGZAMINU MATURALNEGO

WYTYCZNE NA CZAS EGZAMINU ZAWODOWEGO

Dyrekcja
Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

czytaj więcej .....

Komunikat dotyczący stypendiów pomostowych

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Stypendiów Pomostowych 2020/2021”. Program jest adresowany tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dokumencie przesłanym Wam przez e-dziennik i na MS Teams.

czytaj więcej .....

Rekrutacja do kursu kwalifikacyjnego – montaż rusztowań

W ramach projektu “Dobra szkoła – dobry zawód. Pilska Budowlanka kształci zawodowców” (czytaj więcej o projekcie) Szkoła finansuje chętnym uczniom pełnoletnim w zawodzie technik budownictwa kurs montażu rusztowań. Kurs kończy się egzaminem państwowym. Planowane są trzy tury kursu po 5 osób

Pierwsza tura kursu odbędzie się w dniach 06.07-16.07.2020 – TRWA REKRUTACJA 

Harmonogram szkolenia:

06.07-09.07.2020 8:00-16:15 – zajęcia teoretyczne w ZSB – sala nr 3

13.07-16.07.2020   8:00-16:15 – zajęcia praktyczne – Uniwersytet Oświatowy w Pile Dokumenty rekrutacyjne należy wydrukować z zakładki: realizowane projekty i po wypełnieniu złożyć u wicedyrektora w s.7 (załączniki 1,2,3) lub przesłać ich skan przez platformę TEAMS. Uczniowie zamieszkali poza woj. wielkopolskim dodatkowo składają oświadczenia 2a.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Joanna Kolanowska

czytaj więcej .....

Rekrutacja do kursu kwalifikacyjnego – Obsługa koparko- ładowarki

W ramach projektu “Dobra szkoła – dobry zawód. Pilska Budowlanka kształci zawodowców” (czytaj więcej o projekcie) Szkoła finansuje chętnym uczniom pełnoletnim w zawodzie technik budownictwa kurs obsługi koparko-ładowarek. Kurs kończy się egzaminem państwowym. Planowane są trzy tury kursu po 8 osób

Pierwsza tura kursu odbędzie się w dniach 06.07-23.07.2020 – TRWA REKRUTACJA 

Harmonogram szkolenia:

06.07-10.07.2020 8:00-16:15 – zajęcia teoretyczne w ZSB – sala nr 5

czytaj więcej .....

Rekrutacja do szkolenia firmy ECORSON

W ramach projektu “Dobra szkoła – dobry zawód. Pilska Budowlanka kształci zawodowców” (czytaj więcej o projekcie) Szkoła finansuje chętnym uczniom szkolenie w zakresie nakładania farb i tynków dekoracyjnych w systemie ECORSON. Planowane są trzy tury po 5 osób dla zawodu technik budownictwa i monter robót wykończeniowych w budownictwie – TRWA REKRUTACJA

Szkolenie pierwszej grupy odbędzie się w dniach 19.06-21.06.2020 w siedzibie Szkoły, w pracowni PZ-4.

Harmonogram szkolenia:

czytaj więcej .....

UWAGA! Wznawiamy nabór na kurs obsługi programu Corel DRAW

W ramach projektu “Dobra szkoła – dobry zawód. Pilska Budowlanka kształci zawodowców” (czytaj więcej o projekcie) Szkoła finansuje chętnym uczniom certyfikowany kurs obsługi programu graficznego Corel Draw.  Wznawiamy nabór na ostatnią turę szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18.06-20.06.2020 w siedzibie Szkoły, w pracowni 2-9.

Harmonogram szkolenia:

18.06. (czwartek) 15:00 – 18:15

19.06. (piątek)      15:00 – 18:15

20.06. (sobota)     8:30 – 15:30

czytaj więcej .....