Rekrutacja

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

czytaj więcej .....

Aktualności

Nabór 2020/2021 – lista zakwalifikowanych

W dniu 14.08.2020 (piątek) punkt rekrutacyjny będzie znajdował się w budynku szkoły, w sali 5 (parter). Prosimy o wejście na teren szkoły WYŁĄCZNIE od strony ul. Kilińskiego – przejście przez boisko i budynek szkolny będzie niedostępne.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wywieszone na tablicach informacyjnych w holu. Do wglądu listy zakwalifikowanych:

Zakwalifikowani do Technikum

Zakwalifikowani do BSI

Kandydatów zakwalifikowanych zapraszamy po odbiór skierowań na badania lekarskie i uzupełnienie pozostałej dokumentacji rekrutacyjnej.

czytaj więcej .....

Oferta edukacyjna dla absolwentów BSI i ZSZ

Zachęcamy absolwentów branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych do skorzystania z oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Pilski i kontynuacji nauki w wybranej przez siebie branżowej szkole II stopnia.
Ukończenie tej szkoły umożliwi uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie – uzyskanie tytułu technika.Ponadto absolwenci szkoły będą mieli także możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

czytaj więcej .....

Świadectwa i wyniki egzaminów maturalnych

Zapraszamy Maturzystów do odbioru świadectw i wyników egzaminów maturalnych we wtorek 11.08.2020, w godzinach  12:00-15:00.

Wnioski o egzamin poprawkowy należy złożyć do 14.08.2020 (piątek).

Wnioski prosimy składać do sekretariatu szkoły w godzinach 13:30 – 15:00 lub drogą elektroniczną na adres zsbpila.sekretariat@gmail.com

Odbiór świadectw w sali 5 w godzinach 13:30 – 15:00.

czytaj więcej .....

UWAGA!

Od poniedziałku 13 lipca 2020 roku wejście do budynku szkoły będzie możliwe TYLKO od ul. KILIŃSKIEGO (WEJŚCIE GŁÓWNE).
Ze względu na prace remontowe trwające w szkole wejście od strony boiska oraz wejście boczne od strony Kilińskiego (punkt rekrutacyjny) zostaną zamknięte.
SPRAWY ZWIĄZANE Z NABOREM będzie można załatwić na parterze szkoły – WEJŚCIE GŁÓWNE OD UL. KILIŃSKIEGO.

Przypominamy, że osoby wchodzące na teren szkoły powinny mieć założone maseczki zakrywające usta i nos, a przy wejściu do budynku powinny zdezynfekować ręce.

czytaj więcej .....

Egzaminy poprawkowe – sierpień 2020

Harmonogram egzaminów poprawkowych

w roku szkolnym 2019/2020

Dzień: 25 sierpnia 2020 r. (wtorek)

Język polski – godz. 8:30, sala nr 6 (1W)

Język angielski – godz. 11:00, sala nr 6 (3C, 3D)

Podstawy budownictwa – godz. 9:00, sala nr 5 (1WgA)

Elektrotechnika i elektronika – godz. 11:00, sala nr 5 (2WA)

Pomiary elektryczne i elektroniczne – godz. 13:00, sala PE-3 (2WA)

czytaj więcej .....

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Minister Edukacji Narodowej skierował 24 czerwca br. list do szkół i placówek oświatowych z okazji zbliżającego się zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W liście minister przekazał podziękowania dla dyrektorów i nauczycieli za profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków zawodowych, szczególnie w okresie pandemii. Podziękował również rodzicom za wspieranie dzieci w nauce na odległość oraz życzył wszystkim bezpiecznych wakacji.

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

czytaj więcej .....

Komunikat dla pracowników młodocianych z Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w Pile

Z dniem 26.06.2020 wygasa termin zawieszenia zajęć edukacyjnych, wynikających z zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

W związku z tym pracownicy młodociani powracają do kształcenia zawodowego praktycznego.

Prosimy o kontakt bezpośredni z pracodawcami, najpóźniej do piątku 26.06.2020, w celu ustalenia zakresu, form i terminów uzupełnienia zaległości.

Dyrekcja

Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

czytaj więcej .....

Komunikat – wytyczne na czas egzaminów w 2020 r.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków przeprowadzenia egzaminów maturalnych w czasie epidemii związanej z COVID-19, prosimy wszystkich zdających w 2020 roku do zapoznania się z wytycznymi przeciwepidemicznymi na czas egzaminu maturalnego.
Zapoznaj się:

WYTYCZNE NA CZAS EGZAMINU MATURALNEGO

WYTYCZNE NA CZAS EGZAMINU ZAWODOWEGO

Dyrekcja
Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

czytaj więcej .....

Komunikat dotyczący stypendiów pomostowych

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Stypendiów Pomostowych 2020/2021”. Program jest adresowany tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dokumencie przesłanym Wam przez e-dziennik i na MS Teams.

czytaj więcej .....

Rekrutacja do kursu kwalifikacyjnego – montaż rusztowań

W ramach projektu “Dobra szkoła – dobry zawód. Pilska Budowlanka kształci zawodowców” (czytaj więcej o projekcie) Szkoła finansuje chętnym uczniom pełnoletnim w zawodzie technik budownictwa kurs montażu rusztowań. Kurs kończy się egzaminem państwowym. Planowane są trzy tury kursu po 5 osób

Pierwsza tura kursu odbędzie się w dniach 06.07-16.07.2020 – TRWA REKRUTACJA 

Harmonogram szkolenia:

06.07-09.07.2020 8:00-16:15 – zajęcia teoretyczne w ZSB – sala nr 3

13.07-16.07.2020   8:00-16:15 – zajęcia praktyczne – Uniwersytet Oświatowy w Pile Dokumenty rekrutacyjne należy wydrukować z zakładki: realizowane projekty i po wypełnieniu złożyć u wicedyrektora w s.7 (załączniki 1,2,3) lub przesłać ich skan przez platformę TEAMS. Uczniowie zamieszkali poza woj. wielkopolskim dodatkowo składają oświadczenia 2a.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Joanna Kolanowska

czytaj więcej .....