Rekrutacja

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

czytaj więcej .....

Aktualności

Etap międzyszkolny IV edycji Konkursu Matematycznego “Liczymy zawodowo”

Informujemy, że etap międzyszkolny IV edycji Konkursu Matematycznego “Liczymy zawodowo” pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego odbędzie się w dniu 14.04.2021 (środa)o godz. 13.30.
Konkurs odbędzie się on line na platformie edu.kalom.pl. W celu zapoznania się uczestników z platformą, w poniedziałek 12.04 zostanie przesłany na adresy mailowe uczestników link.
Koordynatorzy: Agata Palacz, Karina Mazurek, Magdalena Molak

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy karinamaz1@wp.pl

czytaj więcej .....

Światowy Dzień Zdrowia 2021

Corocznie, od 1950r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie
Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2021r., jest „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich”.

czytaj więcej .....

Wyniki egzaminów zawodowych w sesji zima 2021

Wyniki egzaminów zawodowych w sesji Zima 2021 dostępne są na stronie  https://poznan.epkz.cke.edu.pl/aktywacja po zalogowaniu.

Odbiór świadectw potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie możliwy będzie w terminie późniejszym, po zmniejszeniu obostrzeń w sprawie funkcjonowania Szkoły – zawieszenie zajęć stacjonarnych w związku z sytuacją pandemiczną.

Termin odbioru świadectw podany zostanie do wiadomości na stronie szkoły.

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2021 mogą przystąpić do niego w sesji lato 2021, o ile złożą deklarację do 08.04.2021 (do czwartku) – osobiście w sekretariacie szkoły, lub podpisany skan na adres mailowy Szkoły: zsbpila.sekretariat@gmail.com (ewentualnie na platformie TEAMS, p. Joanna Kolanowska).

czytaj więcej .....

Konsultacje dla uczniów – 1-2.04.2021

W czasie przerwy świątecznej planowane są dla uczniów konsultacje z nauczycielami –  WYŁĄCZNIE w formie zdalnej (poprzez Teams).

Terminy dyżuru nauczycieli:
01.04.2021 r. (czwartek) – godz. 09:00 – 11:00
02.04.2021 r. (piątek) – godz. 9:00 – 11:00

Więcej informacji na e-dzienniku w zakładce INFORMACJE.

Dyrekcja
Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

czytaj więcej .....

Konkurs matematyczny

15 marca został rozstrzygnięty szkolny konkurs matematyczny pt: „Dzień liczby p”.
Konkurs miał na celu pogłębianie wiedzy uczniów na temat matematyki, a w szczególności liczby p, popularyzacji obchodów Dnia Liczby p oraz rozwijania wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów.
Uczestnicy konkursu brali udział w dwóch kategoriach:
Liczba p oczami TECHNIKA,
Liczba p oczami BRANŻOWCA
i mieli za zadnie przygotować pracę konkursową ściśle związaną ze swoim kierunkiem kształcenia.
W kategorii pierwszej I miejsce ex aequo zajęły:
Weronika Wąsik uczennica klasy 2Cg – kierunek Renowacja elementów architektury.
Wiktoria Wicik uczennica klasy 3D – kierunek Architektura krajobrazu.
W kategorii drugiej I miejsce zajęła Weronika Cieśla uczennica klasy 2WgA

czytaj więcej .....

Konkurs Matematyczny LICZYMY ZAWODOWO

Zespół Szkół Budowlanych w Pile zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu Matematycznego “Liczymy Zawodowo” pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie i praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej wśród uczniów liceum i technikum.

Harmonogram konkursu:

⦁ 29-30.03 2021etap szkolny
⦁ do 07.04.2021 zgłoszenie 2 osobowej drużyny na adres mailowy: karinamaz1@wp.pl
⦁ 12-14.04.2021 etap międzyszkolny (Zespół Szkół Budowlanych w Pile), godzina zostanie podana w późniejszym terminie
Zainteresowanych uczniów ZSB prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Koordynatorzy: Agata Palacz, Karina Mazurek, Magdalena Molak
Szczegółowe informacje zawiera regulamin.
W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy karinamaz1@wp.pl

czytaj więcej .....

Nowe zasady dotyczące organizacji zajęć praktycznych w tym dla młodocianych pracowników od 29.03.2021- 11.04.2021

Informujemy, że są nowe zasady dotyczące organizacji zajęć praktycznych w tym dla młodocianych pracowników.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy:
Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

czytaj więcej .....

Uwaga! Organizacja nauki od 29 marca 2021 r.

Od poniedziałku 29 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku (piątek) wszystkie zajęcia szkolne, w tym zajęcia praktyczne będą odbywać się w formie zdalnej.

ZAJĘCIA ZDALNE odbywają się wg godzin zamieszczonych w planie na stronie SZKOŁY (są oznaczone symbolem @) – lekcja trwa 30 minut + 10 minut konsultacji.

Dyrekcja ZSB w Pile

czytaj więcej .....