Rekrutacja

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

czytaj więcej .....

Aktualności

od 30.11.2020 zmiana organizacji pracy ZSB w Pile

W związku ze zmianami organizacji funkcjonowania szkół od poniedziałku 30.11.2020 obowiązuje nowy plan zajęć.

Zmiany w organizacji pracy Szkoły:

– pracownicy młodociani wracają na praktyki zawodowe u pracodawców;

– przywrócona zostaje część zajęć praktycznych (zdalne nadal są zajęcia, które w planie na stronie szkoły mają symbol @);

– ZAJĘCIA ZDALNE odbywają się wg harmonogramu godzin, zamieszczonych w planie na stronie szkoły;

– ZAJECIA PRAKTYCZNE w szkole odbywają się według odrębnych harmonogramów, które zamieszczane będą na stronie szkoły w zmianach planu (wg godzin podstawowego harmonogramu pracy szkoły, widocznego w e-dzienniku).

czytaj więcej .....

Darmowe warsztaty programowania dla uczniów i nauczycieli!

Już po raz kolejny zapraszamy dzieci i młodzież szkolną, a także kadrę pedagogiczną do wzięcia udziału w darmowych zajęciach online z programowania. Właśnie wystartowały zapisy na bezpłatne warsztaty edukacyjne “Szkoła z Gigantami” oraz “Nauczyciel Przyszłości”. 

Celem Szkoły z Gigantami jest  propagowanie idei programowania wśród uczniów od najmłodszych lat . Zajęcia są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy o programowaniu i lepszego startu w przyszłość, a także bardziej świadomego korzystania z nowych technologii .

czytaj więcej .....

Ostatnie pożegnanie Grzegorza Lewandowskiego

            Grzegorz Lewandowski  W ostatnią niedzielę odszedł od Nas nasz kolega Grzegorz Lewandowski, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego.
Grzegorz był nauczycielem z powołania, praca z dziećmi i młodzieżą była jego pasją. W swojej karierze oprócz nauczania pełnił funkcję doradcy metodycznego i wspierał młodych nauczycieli. Wielu z nas miało możliwość podpatrywania jego warsztatu pracy oraz korzystało z pomysłów i doświadczeń Grzegorza. Dla wielu jego pomysły stanowiły inspirację do własnej pracy i rozwoju. Szkoła i nauczanie nie były jedyną pasją Grzegorza. Przez całe swoje zawodowe życie związany był z nauczaniem pływania, propagowaniem różnych sportów i rekreacji. Grzegorz nauczył pływać całe pokolenia młodych ludzi. czytaj więcej .....

Spotkania z rodzicami przeniesione na 19.11.2020

W związku z sytuacją pandemiczną i zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkole planowane spotkania z rodzicami kas pierwszych i czwartych zostają przeniesione na przyszły czwartek (19.11.2020).

Spotkania odbędą się na platformie TEAMS, a godziny spotkań zostaną przekazane rodzicom przez wychowawców, poprzez e-dziennik.

Pozostałe spotkania z rodzicami odbędą się 10.12.2020, zgodnie z odrębnym komunikatem

Dyrekcja

Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

czytaj więcej .....

Uwaga! Zasady kształcenia zawodowego w strefie czerwonej

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych w Pile informuje, że:

– zawieszone zostają praktyki zawodowe klasy 3E,

– pracownicy młodociani z klas drugich BSI realizujący dokształcanie zawodowe w PCE kontynuują je w formie zdalnej,

– pracownicy młodociani są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

czytaj więcej .....

Harmonogram zajęć zdalnych w strefie czerwonej

Od 26.10.2020 r. obowiązuje nowy plan lekcji, dostępny w e-dzienniku i na stronie szkoły.

Uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego podczas nauczania zdalnego, obowiązuje zmieniony harmonogram lekcji i przerw:

nr 

LEKCJA

Konsultacje 

przerwa

1 8:00 – 8:30 8:30 – 8:40 5 minut
2 8:45 – 9:15 9:15 – 9:25 5 minut
3 9:30 – 10:00 10:00 – 10:10 5 minut
4 10:15 – 10:45 10:45 – 10:55 5 minut
5 11:00 – 11:30 11:30 – 11:40 5 minut
6 11:45 – 12:15 12:15 – 12:25 5 minut
7 12:30 – 13:00 13:00 – 13:10 5 minut
8 13:15 – 13:45 13:45 – 13:55 5 minut
9 14:00 – 14:30 14:30 – 14:40 5 minut
10 14:45 – 15:15 15:15 – 15:25 5 minut
11 15:30 – 16:00 16:00 – 16:10 5 minut
12 16:15 – 16:45 16:45 – 16:55 x
czytaj więcej .....

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół ponadpodstawowych od 24.10.2020 r. do 8.11.2020 r. (na dwa tygodnie). Szkoła przechodzi całkowicie na tryb nauki zdalnej. Dotyczy to również kształcenia zawodowego.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Link >>

czytaj więcej .....

Nauczanie hybrydowe w ZSB

Od 19.10.2020 w Zespole Szkół Budowlanych w Pile wprowadzamy nauczanie hybrydowe.

Plan zajęć – zamieszczony na stronie szkoły –  zawiera informacje, które zajęcia odbywają się stacjonarnie (w szkole), a które – zdalnie.

Klasy, którym w planie zajęć nie zostały przydzielone sale (oznaczenie @), mają zajęcia na platformie TEAMS.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną w dzienniku elektronicznym.

Dyrekcja

Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

czytaj więcej .....

Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej serdecznie zapraszają uczniów Naszej Szkoły do startu w  XXVIII Olimpiadzie Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są układanie algorytmów i programowanie.

czytaj więcej .....