Rekrutacja

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

czytaj więcej .....

Aktualności

Tydzień Konstytucyjny

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało VIII edycję Tygodnia Konstytucyjnego. W ramach tego wydarzenia prawnicy przeprowadzają lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej Polsce.

W naszej szkole ta akcja objęła trzy klasy: 2Ag, 2Cg, 2Dg. Na zajęciach wiedzy o społeczeństwie pani mecenas szczególny nacisk położyła na  tematykę praw człowieka. czytaj więcej .....

Organizacja nauki w ZSB po feriach

W związku z przedłużeniem zmian organizacji funkcjonowania szkół (zobacz informacje MEN) od poniedziałku 18.01.2021 obowiązuje nowy plan zajęć.

– pracownicy młodociani wracają na praktyki zawodowe u pracodawców
– przywrócona zostaje część zajęć praktycznych (zdalne nadal są zajęcia, które w planie na stronie szkoły https://zsb.pila.pl/ mają symbol @)

– ZAJĘCIA ZDALNE odbywają się wg godzin zamieszczonych w planie na stronie SZKOŁY – lekcja trwa 30 minut + 10 minut konsultacji.
– ZAJĘCIA PRAKTYCZNE w szkole odbywają się według odrębnych harmonogramów, zamieszczonych na stronie szkoły w zmianach planu. Lekcja stacjonarna trwa 45 minut.

czytaj więcej .....

Uwaga maturzyści! Zmiany w deklaracjach maturalnych!

Informujemy o konsekwencjach braku dokonania zmian we wcześniejszych deklaracjach: uczniowie / absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą mieli wpisane „0%” i w latach kolejnych będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy.

Przypominamy również, że zadeklarowane egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – nie jest w związku z tym potrzebna zmiana deklaracji.

Dyrekcja ZSB w Pile

czytaj więcej .....

Uwaga maturzyści!

Maturzyści!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020r. (DZ.U. 2020 poz. 2314) nastąpiły zmiany w sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021”.

W związku z wprowadzonymi zmianami Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile prosi o podejście uczniów/absolwentów do sekretariatu szkoły i dokonanie ewentualnych zmian w deklaracjach wstępnych złożonych przez maturzystów we wrześniu 2020 r.

czytaj więcej .....

WYTYCZNE w czasie egzaminów zawodowych w sesji zima 2021

Wszyscy zdający, przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji zima 2021, proszeni są o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

wytyczne COVID – zima 2021

czytaj więcej .....

Uwaga! 24.12.2020 r. szkoła będzie zamknięta

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Pile
z dnia 16 grudnia 2020 r. dzień 24.12.2020 r. został ustalony dniem wolnym od pracy
w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.,
dlatego też w dniu 24 grudnia 2020 roku szkoła będzie zamknięta.

Dyrekcja

Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

czytaj więcej .....

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW – 29-30.12.2020

W czasie przerwy świątecznej planowane są dla uczniów konsultacje z nauczycielami –  WYŁĄCZNIE w formie zdalnej (poprzez Teams).

Terminy dyżuru nauczycieli:
29.12.2020 r. (wtorek) – godz. 10:00 – 11:00
30.12.2020 r. (środa) – godz. 9:00 – 11:00

Dyrekcja
Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

czytaj więcej .....

Pamiętaj o profilaktyce – chroń Siebie i Najbliższych

Uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursie na plakat o tematyce związanej z profilaktyką raka piersi. Z dumą informujemy, że z trzech wysłanych prac dwie zostały nagrodzone.

czytaj więcej .....