Rekrutacja

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

czytaj więcej .....

Aktualności

UWAGA! – czasowa zmiana kontaktu telefonicznego ze Szkołą

Ze względu na awarię centrali telefonicznej prosimy o kontakt pod numerem rezerwowym 67 212 78 11.

Ze względu na prace budowlane i remont dachu dostęp do budynku szkoły jest utrudniony. Jedyne wejście prowadzi od strony boiska szkolnego, przez salę gimnastyczną.

czytaj więcej .....

Uwaga! zmiana planu

Od 25.05.2020 r. obowiązuje nowy plan lekcji, dostępny w e-dzienniku i na stronie szkoły.

Uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego podczas nauczania zdalnego, obowiązuje zmieniony harmonogram lekcji i przerw:

nr 

LEKCJA

Konsultacje 

przerwa

1 8:00 – 8:30 8:30 – 8:40 5 minut
2 8:45 – 9:15 9:15 – 9:25 5 minut
3 9:30 – 10:00 10:00 – 10:10 5 minut
4 10:15 – 10:45 10:45 – 10:55 5 minut
5 11:00 – 11:30 11:30 – 11:40 5 minut
6 11:45 – 12:15 12:15 – 12:25 5 minut
7 12:30 – 13:00 13:00 – 13:10 5 minut
8 13:15 – 13:45 13:45 – 13:55 5 minut
9 14:00 – 14:30 14:30 – 14:40 5 minut
10 14:45 – 15:15 15:15 – 15:25 5 minut
11 15:30 – 16:00 16:00 – 16:10 5 minut
12 16:15 – 16:45 16:45 – 16:55 x
czytaj więcej .....

PILNE – INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Jeżeli z powodu wyraźnych problemów zdrowotnych zdający egzamin maturalny nie może zakrywać maseczką ust i nosa i nie może korzystać z przyłbicy, powinien zgłosić to dyrektorowi szkoły. Takie osoby prosimy o PILNY kontakt telefoniczny ze szkołą w tej sprawie i jednoczesne poinformowanie dyrektora szkoły w wiadomości poprzez e-dziennik – do 22 maja 2020 roku, do godz. 13:00.
Jeżeli zdający egzamin maturalny choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie powinien również taką informację przekazać dyrektorowi szkoły do piątku – 22 maja 2020 r. Informacja ta jest ważna, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

czytaj więcej .....

KOMUNIKAT w sprawie praktyk zawodowych klas trzecich technikum

Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk oraz pracodawcy powinni wyrazić zgodę na realizację praktyk, a pracodawca musi w czasie ich trwania zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

czytaj więcej .....

Konsultacje dla maturzystów

Od 5 maja jest ustalony harmonogram konsultacji absolwentów z nauczycielami (informacja była przesłana poprzez e-dziennik). Terminy nie uległy zmianie. Zachęcamy do korzystania ze zdalnej formy kontaktu z nauczycielami.
Od 25 maja istnieje możliwość konsultacji dla absolwentów na terenie szkoły. W przypadku potrzeby bezpośredniego kontaktu z nauczycielem konieczne jest wcześniejsze poinformowanie drogą elektroniczną dyrektora szkoły oraz nauczyciela.

czytaj więcej .....

KOMUNIKAT – Zmiana terminu spotkań z rodzicami

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły, wynikającym z zagrożenia pandemicznego, ulega zmianie termin i forma spotkań z rodzicami.
Spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się drogą elektroniczną w czwartek 21 maja 2020 roku od godziny 17:30. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od wychowawców przez e-dziennik.
Dyżur wszystkich nauczycieli odbędzie się także w formie elektronicznej. Zachęcamy zainteresowanych rodziców do indywidualnych kontaktów z nauczycielami przedmiotów, do których mają Państwo pytania w związku z klasyfikacją roczną swoich dzieci – poprzez wiadomości w e-dzienniku od 14 maja do 22 maja 2020 roku, do godziny 18:00.

czytaj więcej .....

Komunikat dla klas trzecich Technikum nr 4 w Pile – praktyki zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. 2020, poz.493 z późn.zm.), zmianie ulega harmonogram praktyk zawodowych klas trzecich Technikum nr 4 w Pile – realizacja praktyk zawodowych jest zawieszona do 24 maja 2020 roku.

Realizacja praktyk zawodowych planowana jest do końca roku szkolnego 2019/2020 (również w okresie wakacji – o szczegółach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji w kraju), w związku z tym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach trzecich technikum ulegają odpowiedniemu skróceniu i zostają zawieszone w okresie 24.05.2020-19.06.2020.

czytaj więcej .....

UWAGA! 04-06 maja – zajęcia zgodnie z planem

W związku ze zmianą harmonogramu egzaminów maturalnych zajęcia w dniach 04-06 maja 2020 odbywają się zgodnie z planem.

czytaj więcej .....

Odbiór świadectw ukończenia szkoły przez absolwentów

Odbiór świadectw ukończenia szkoły dla klasy 4A nastąpi w środę 29 kwietnia 2020 r., zaś dla klasy 4D w czwartek 30 kwietnia 2020 roku. Do szkoły będzie trzeba wchodzić od strony boiska szkolnego (ze względu na trwający w szkole remont, wejście będzie poprzez salę gimnastyczną).
Dokładny harmonogram odbioru świadectw został wam przesłany poprzez e-dziennik. Proszę się do e-dziennika zalogować i sprawdzić wyznaczoną godzinę odbioru dokumentu.
Ze względu na sytuację epidemiczną, by odbiór świadectw przebiegał w sposób bezpieczny, proszę mieć założoną maseczkę i rękawiczki. Proszę pamiętać również o przyniesieniu własnego długopisu i zabrać ze sobą dokument tożsamości.

czytaj więcej .....

Informacja o zmianach w harmonogramie egzaminów maturalnych

Ze względu na sytuację epidemiczną zmienione zostały przepisy dotyczące harmonogramu egzaminów.
Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. egzaminy maturalne odbędą się od 8 do 29 czerwca 2020 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie będzie przeprowadzana.
Dokładny harmonogram egzaminów jest umieszczony w zakładce „Dla uczniów” -> „Matura 2020” -> „Harmonogram egzaminu maturalnego” -> „Część pisemna”. Proszę sprawdzić nowe terminy egzaminów.

czytaj więcej .....