Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Ze względu na istniejącą sytuację z Covid-19 spotkania z rodzicami mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej.

16 września 2021 r. – czwartek

– klasy 1 Technikum nr 4 – godz.16:30

– klasy 1 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.16:30

– klasy 3 Technikum nr 4 – godz.16:30

– klasy 2 i 3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz. 18:00

– klasy 2 Technikum nr 4 – godz. 18:00

– klasy 4 Technikum nr 4 – godz. 18:00

 

18 listopada 2021 r. – czwartek

– klasy 4 Technikum nr 4 – godz. 16:30 18:00 (forma zdalna)

– klasy 1 Technikum nr 4 – godz. 16:30 17:00 (forma stacjonarna)

– klasy 1 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz. 16:30 17:00 (forma stacjonarna)

dyżur wszystkich nauczycieli w szkole – informacje dla rodziców – godz.17:00 – 18:00  dyżur przeniesiony na 23.11. oraz 25.11. (w formie zdalnej) – godz. 16:30 – 18:00

 

9 grudnia 2021 r. – czwartek

– klasy 1 Technikum nr 4– godz. 16:30

– klasy 1, 2, 3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz. 16:30

dyżur wszystkich nauczycieli w szkole – informacje dla rodziców – godz. 17:15-18:00

– klasy 2, 3 Technikum nr 4– godz. 18:00

 

24 marca 2022 r. – czwartek

– klasy 2,3 szkoły branżowej – godz. 16:30

– klasy 2, 4 Technikum nr 4 – godz.16:30

dyżur wszystkich nauczycieli w szkole – informacje dla rodziców – godz.17:15 – 18:00

– klasy 1 szkoły branżowej – godz. 18:00

– klasy 1, 3 Technikum nr 4 – godz.18:00

 

19 maja 2022 r. – czwartek

– klasy 2, 3 Technikum nr 4– godz. 16:30

dyżur wszystkich nauczycieli w szkole – informacje dla rodziców – godz.17:15 – 18:00

– klasy 1 Technikum nr 4– godz.18:00

– klasy 1, 2, 3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.18:00

Skip to content