Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Ze względu na istniejącą sytuację z Covid-19 spotkania z rodzicami mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej.

15 września 2022 r. – czwartek

– klasy 1 i 2 Technikum nr 4 – godz.16.30

– klasy 1 i 2 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.16.30

– klasy 3 i 4 Technikum nr 4 – godz.18.00

– klasy 3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.18.00

17 listopada 2022 r. – czwartek

– klasy 4 maturalne (4Ag, 4Cg, 4Dg) Technikum nr 4 – godz.16.30

– klasy 1 Technikum nr 4 – godz.16.30

– klasy 1 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.16.30

dyżur wszystkich nauczycieli w szkole – informacje dla rodziców – godz.17.00 – 18.00

8 grudnia 2022 r. – czwartek

– klasy 3 i 4 Technikum nr 4 (po szkole podstawowej) – godz.16.30

– klasy 3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.16.30

dyżur wszystkich nauczycieli w szkole – informacje dla rodziców – godz.17.15 – 18.00

– klasy 1 i 2 Technikum nr 4– godz.18.00

– klasy 2 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.18.00

16 marca 2023 r. – czwartek

– klasy 1 i 2 Technikum nr 4 – godz.16.30

– klasy 1 i 2 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.16.30

dyżur wszystkich nauczycieli w szkole – informacje dla rodziców – godz.17.15 – 18.00

– klasy 3 i 4 Technikum nr 4 – godz.18.00

– klasy 3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.18.00

18 maja 2023 r. – czwartek

– klasy 3 i 4 Technikum nr 4 (po szkole podstawowej) – godz.16.30

– klasy 3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.16.30

dyżur wszystkich nauczycieli w szkole – informacje dla rodziców – godz.17.15 – 18.00

– klasy 1 i 2 Technikum nr 4– godz.18.00

– klasy 2 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – godz.18.00

Skip to content