Egzaminy poprawkowe

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

24 sierpnia 2022 r (środa)

język polski – godz. 8:00, sala 6 (klasy: 4E, 1WA), skład komisji: AJ, MK, MD

matematyka – godz. 11:00, sala 6 (klasa 2D), skład komisji: MK, MJ, WI

podstawy budownictwa – godz. 11:00, sala 1-6 (klasa 1A, 2C), skład komisji: AJ, MŚ, NU

technologia robót wykończeniowych – godz. 11:00, sala 1-6 (klasa 3WgA), skład komisji: AJ, MŚ, NU

sporządzanie kosztorysów robót budowlanych – godz. 11:00, sala 1-6 (klasa 3Ag), skład komisji: AJ, MŚ, NU

25 sierpnia 2022 r. (czwartek)

język angielski – godz. 8:00, sala 6 (klasy: 4E, 2C), skład komisji: MK, MM, MS

historia – godz. 10:00, sala 6 (klasa 2D), skład komisji: MK, LS, AS

język niemiecki – godz. 12:00, sala 6 (klasa 1A), skład komisji: MK, AA, KJ

Skip to content