ZSB Piła – BUDOWLANKA

Egzaminy poprawkowe

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

23 sierpnia 2023 r (środa)

matematyka – godz. 9:00, sala 6 (2B – 1 uczeń, 2WE – 3 uczniów), skład komisji: JK, MJ, WI

matematyka – godz. 12:00, sala 6 (3A – 1 uczeń, 3D – 1 uczeń, 4D – 2 uczniów), skład komisji: JK, MJ, WI

język angielski – godz. 9:00, sala 5 (1B – 1 uczeń, 4D – 2 uczniów), skład komisji: KM, AK, KW

– język angielski – godz. 9:00, sala 8 (2C – 1 uczeń), skład komisji: AP, MM, MŚ

24 sierpnia 2023 r. (czwartek)

historia – godz. 9:00, sala 5 (3D – 1 uczeń, 4D – 1 uczeń), skład komisji: KM, LS, AS

podstawy konstrukcji budowlanych – godz. 9:00, sala 6 (3A – 1 uczeń), skład komisji: JK, AW, RS

– pomiary elektryczne i elektroniczne  godz. 11:00, sala 6 (2WE – 1 uczeń), skład komisji: JK, PK, EP

– maszyny i urządzenia elektryczne – godz. 11:00, sala 6 (3WA – 1 uczeń), skład komisji: JK, PK, EP

Skip to content