ZSB Piła – BUDOWLANKA

Technikum

tech_budtechnik budownictwa

Jest to najpopularniejszy zawód budowlany, przygotowujący do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych. Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do wykonywania prac związanych ze znajomością materiałów konstrukcyjnych i budowlanych oraz wykonywaniem prac kreślarskich, projektowaniem obiektów budowlanych, świadczeniem pomocy technicznej przy wznoszeniu budynków i innych budowli wraz z wykonaniem pomiarów technicznych.

 KWALIFIKACJE:

BUD.12.  wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Tytuł: technik budownictwa otrzymuje uczeń  po zdaniu egzaminów z dwóch powyższych kwalifikacji.

 ZATRUDNIENIE:

Technik budownictwa może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków. Technik budownictwa może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Absolwenci mogą również kontynuować naukę na kierunkach związanych z budownictwem lub projektowaniem.

tech_rentechnik renowacji elementów architektury

Jest to nowy zawód, którego uruchomienie było poprzedzone analizą rynku. W opinii pracodawców odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Coraz większą popularność zyskuje również umiejętność zdobienia wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami rzeźbiarskimi.

KWALIFIKACJE:

BUD.23. wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.24. prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Tytuł: technik renowacji elementów architektury otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch powyższych kwalifikacji.

ZATRUDNIENIE:

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno-remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, firmach wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie we współczesnych budynkach oraz w firmach związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury. Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury, konserwacji zabytków, architektury wnętrz lub innych wybranych przez siebie kierunkach.

tech_arch_krajtechnik architektury krajobrazu

Naszą ofertę kierujemy do uczniów, którzy w dotychczasowej edukacji lubili biologię i geografię, interesują się tematyką przyrodniczą, posiadają wyobraźnię przestrzenną i w przyszłości planują studiować architekturę krajobrazu lub inny kierunek przyrodniczy, lub po prostu chcą zająć się wizualizacją przestrzenną otaczającego nas świata. Fachowa, specjalistyczna wiedza zdobyta na przedmiotach zawodowych znacznie lepiej przygotuje Was, w porównaniu z liceum, do przyszłych studiów przyrodniczych.

KWALIFIKCJE:

OGR.03. projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Tytuł: technik architektury krajobrazu, otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch powyższych kwalifikacji.

ZATRUDNIENIE:

Absolwent tego kierunku będzie mógł być zatrudniony w biurach projektowych jako asystent projektanta, w instytutach badawczych i naukowych jako pracownik techniczny, w jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych. Technik architektury krajobrazu może prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, na kierunkach przyrodniczych lub związanych z architekturą krajobrazu.

tech_eltechnik elektryk

Technik elektryk wykonuje prace związane z montażem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Do zadań wykonywanych przez technika elektryka należą badania i kontrola urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

KWALIFIKACJE:

ELE.02. montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Tytuł: technik elektryk otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch powyższych kwalifikacji.

ZATRUDNIENIE:

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w: elektrowniach. zakładach energetycznych, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (np. sieci komputerowych), w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe.

technik automatyk

Jest to kierunek dla tych, którzy interesują się nowoczesnymi technologiami, których pasjonuje automatyka i elektronika. Jeśli nie widzisz świata poza robotyką, chcesz zdobyć nowoczesny zawód, dający wiele możliwości zatrudnienia, to kierunek technik automatyk jest stworzony dla Ciebie.

Technik automatyk nauczy się jak programować sterowniki PLC, uruchamiać instalacje automatyki przemysłowej, oceniać poprawność pracy instalacji automatyki, przeprowadzać testy urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej, określać rodzaj i zakres napraw oraz wymieniać uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki.

KWALIFIKACJE:

ELM.01. montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Tytuł: technik automatyk otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch powyższych kwalifikacji.

Skip to content