Komunikat dla klas trzecich Technikum nr 4 w Pile – praktyki zawodowe
kw.30

Komunikat dla klas trzecich Technikum nr 4 w Pile – praktyki zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. 2020, poz.493 z późn.zm.), zmianie ulega harmonogram praktyk zawodowych klas trzecich Technikum nr 4 w Pile – realizacja praktyk zawodowych jest zawieszona do 24 maja 2020 roku.

Realizacja praktyk zawodowych planowana jest do końca roku szkolnego 2019/2020 (również w okresie wakacji – o szczegółach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji w kraju), w związku z tym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach trzecich technikum ulegają odpowiedniemu skróceniu i zostają zawieszone w okresie 24.05.2020-19.06.2020.

czytaj więcej .....

Czytaj więcej
UWAGA! 04-06 maja – zajęcia zgodnie z planem
kw.30

UWAGA! 04-06 maja – zajęcia zgodnie z planem

W związku ze zmianą harmonogramu egzaminów maturalnych zajęcia w dniach 04-06 maja 2020 odbywają się zgodnie z planem.

czytaj więcej .....

Czytaj więcej
Odbiór świadectw ukończenia szkoły przez absolwentów
kw.27

Odbiór świadectw ukończenia szkoły przez absolwentów

Odbiór świadectw ukończenia szkoły dla klasy 4A nastąpi w środę 29 kwietnia 2020 r., zaś dla klasy 4D w czwartek 30 kwietnia 2020 roku. Do szkoły będzie trzeba wchodzić od strony boiska szkolnego (ze względu na trwający w szkole remont, wejście będzie poprzez salę gimnastyczną).
Dokładny harmonogram odbioru świadectw został wam przesłany poprzez e-dziennik. Proszę się do e-dziennika zalogować i sprawdzić wyznaczoną godzinę odbioru dokumentu.
Ze względu na sytuację epidemiczną, by odbiór świadectw przebiegał w sposób bezpieczny, proszę mieć założoną maseczkę i rękawiczki. Proszę pamiętać również o przyniesieniu własnego długopisu i zabrać ze sobą dokument tożsamości.

czytaj więcej .....

Czytaj więcej
Informacja o zmianach w harmonogramie egzaminów maturalnych
kw.27

Informacja o zmianach w harmonogramie egzaminów maturalnych

Ze względu na sytuację epidemiczną zmienione zostały przepisy dotyczące harmonogramu egzaminów.
Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. egzaminy maturalne odbędą się od 8 do 29 czerwca 2020 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie będzie przeprowadzana.
Dokładny harmonogram egzaminów jest umieszczony w zakładce „Dla uczniów” -> „Matura 2020” -> „Harmonogram egzaminu maturalnego” -> „Część pisemna”. Proszę sprawdzić nowe terminy egzaminów.

czytaj więcej .....

Czytaj więcej

3WB – kurs dokształcania zawodowego w PCE

W dniach 04.05.2020-29.05.2020 odbędzie się kurs dokształcania zawodowego klasy 3WB.

Harmonogram zajęć zamieszczony jest na stronie szkoły w zakładce:

PLAN LEKCJI I ZMIANY  >> PLAN ZAJĘĆ ODiDZ

Do dnia 22.05.2020 zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej, w związku z czasowym zamknięciem szkół do 24.05.2020 – z uwagi na panującą w Polsce epidemię koronawirusa:

  • zawód stolarz – nauczanie będzie odbywało się poprzez pocztę mailową lub/i telefonicznie,
  •  zawód monter sieci i instalacji sanitarnych – nauczanie poprzez platformę Office 365 i Teams (uczniowie otrzymają kody z ZSB w Pile na maile),
  •  zawód murarz-tynkarz – nauczanie poprzez platformę Office 365 i Teams (uczniowie otrzymają kody z ZSB w Pile na maile)
  • Przedmioty z zakresu PDG we wszystkich zawodach – zajęcia rozpowszechniane będą poprzez pocztę mailową.

Decyzja co do formy realizacji kursu w ostatnim tygodniu zostanie podjęta w oparciu o obowiązujące prawo.

czytaj więcej .....

Czytaj więcej