ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Komunikat dla klas trzecich Technikum nr 4 w Pile – praktyki zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. 2020, poz.493 z późn.zm.), zmianie ulega harmonogram praktyk zawodowych klas trzecich Technikum nr 4 w Pile – realizacja praktyk zawodowych jest zawieszona do 24 maja 2020 roku.

Realizacja praktyk zawodowych planowana jest do końca roku szkolnego 2019/2020 (również w okresie wakacji – o szczegółach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji w kraju), w związku z tym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach trzecich technikum ulegają odpowiedniemu skróceniu i zostają zawieszone w okresie 24.05.2020-19.06.2020.

Uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem do 08.05.2020, a o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – do 22.05.2020.

Podstawa prawna: § 4. pkt. 5 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019, poz. 391)

Skip to content