ZSB Piła – BUDOWLANKA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

O projekcie:

NR WNIOSKU: 68/NPRC/2023/SZ

OKRES REALIZACJI:  od 01-09-2023 do 30-11-2023
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  15,000

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓWBUDŻETU PAŃSTWA:  12,000

WKŁAD ORGANU PROWADZĄCEGO: 3,000

Cel projektu:

Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Projekt polega na:

Zakup nowości wydawniczych z beletrystyki w celu uatrakcyjnienia księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie z sugestiami czytelników. W związku ze zmianami w podstawie programowej z języka polskiego konieczne jest doposażenie biblioteki w aktualne lektury obowiązkowe. Aby unowocześnić zbiory biblioteki należy doposażyć ją w kilka pozycji książkowych w wersji elektronicznej (audiobooki, e-booki)), skierowane do uczniów szkoły z niepełnosprawnościami (niedosłuch, słaby wzrok). Przeprowadzenie konsultacji w sprawie zakupu książek z biblioteką publiczną oraz z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców

Potrzeby:

 W ramach projektu należy wyposażyć bibliotekę w dwa elektroniczne czytniki książek z funkcją powiększania tekstu, ułatwiające czytanie uczniom ze słabym wzrokiem) oraz zorganizować i wyposażyć kącik czytelniczy (dwa fotele, regał na nowości wydawnicze). Potrzebny jest także nowoczesny laptop do pracy biurowej dla bibliotekarzy.

Opis planowanych przez szkołę/bibliotekę pedagogiczną działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży:

1. Promocja nowości wydawniczych w gablotach szkolnych.

2. Informowanie o przyznanych nagrodach NIKE i literackich nagrodach Nobla.

3. Promowanie twórczości literackiej uczniów szkoły poprzez jej prezentację w kąciku literackim.

4. Prowadzenie na MS TEAMS-ie kanału BIBLIOTEKA zawierającego: -informacje dla maturzystów, – wskazówki czytelnicze, nowości wydawnicze, – wydarzenia literacko-kulturalne, – informacje dla nauczyciel.

5. Prowadzenie na Facebooku strony BIBLIO-INSPIRACJE.

6. Udział w konkursach literackich i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile.

7. Zorganizowanie Dnia Biblioteki Szkolnej.

8. Przeprowadzenie konkursu na najlepszego czytelnika.

9. Ogłoszenie Szkolnego konkursu na projekt projektowego na urządzenie kącika czytelniczego- BIBLIOTEKA-KSIĄŻKA-RELAKS.

10. Zorganizowanie spotkania dla młodzieży z lokalnym literatem, historykiem Maciejem Usurskim.

11. Informacja dla rodziców na temat „ Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży” podczas zebrania dla rodziców.

12. Cykl lekcji bibliotecznych „Moja mała ojczyzna” z wykorzystaniem regionaliów biblioteki szkolnej. 13. Ustalenie dyżuru biblioteki szkolnej w czasie ferii zimowych i letnich.

Opis planowanych przez szkołę/bibliotekę pedagogiczną działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną:

1. Udział w imprezach organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile zgodnie z harmonogramem.

2. Lekcje biblioteczne (kl. 1) w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile.

3. Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Poznaniu.

4. Wycieczka do Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

5. Współpraca z : -Regionalnym Centrum Kultury w Pile, -Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Pile, -Młodzieżowym Domem Kultury w Pile, -Biblioteką Pedagogiczną w Pile.

6. Udział w ogólnokrajowej akcji Upoluj Swoją Książkę.

Skip to content