Oferta pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZSB W Pile – specjalista do spraw kadrowo-płacowych:

 

  • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Zakres obowiązków:  nauczyciel do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, w szczególności w zakresie robót posadzkarskich. Godziny pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, zatrudnienie od 01.09.2020 na rok szkolny. Minimalny wymiar godzin – 10.

 

  • Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zakres obowiązków:  nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik geodeta. Godziny pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, od 01.09.2020 na rok szkolny. Minimalny wymiar godzin – 7 godzin.

 

  • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Zakres obowiązków: nauczyciel do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie elektryk. Godziny pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, zatrudnienie od 01.09.2020 na rok szkolny. Minimalny wymiar godzin – 12.

 

  • Nauczyciel przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu

Zakres obowiązków: nauczyciel przedmiotów zawodowych lub do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie technik budownictwa. Godziny pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, zatrudnienie od 01.09.2020 na rok szkolny. Minimalny wymiar godzin – 1 etat.

 

 

Skip to content