ZSB Piła – BUDOWLANKA

KA210-VET Mistrz Zarządzania Energią

Głównym celem projektu jest dostosowanie szkolenia zawodowego w branży OZE poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy partnerami, mającą na celu wypracowanie modelu kształcenia opartego na nowych potrzebach rynku pracy determinowanych zmianami klimatycznymi.


Cele szczegółowe:

  • sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia VET poprzez wspólne warsztaty i opracowywanie programu kursu
  • podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i uczniów w zakresie odnawialnych źródeł energii
  • wypracowanie nowych metod kształcenia uczniów profili budowlanych i elektrycznych w zakresie OZE opartych na potrzebach rynku pracy oraz absolwentów dzięki stworzeniu innowacyjnego kursu „Energia odnawialna w praktyce”
  • zmiana podejścia do sposobu kształcenia w zakresie zagadnień ekologicznych w Polsce i Szwecji,
  • włączenie do programu Erasmus+ 2 nowych uczestników,
  • zwiększenie potencjału międzynarodowego partnerów,
  • zwiększenie atrakcyjności VET poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy organizatorami różnych szczebli kształcenia oraz rynkiem pracy (szkoła, firma szkoleniowa, firma montująca OZE).

Rezultaty projektu:
1) Nowy program kursu „Energia odnawialna w praktyce” który będzie zaimplementowany w portalu elearningowym 1 szt.
2) Skrypt min. 30 str. 1 szt.
3) Testy sprawdzające wiedzę 5 szt.
4) Filmy edukacyjne 8 szt. ok 1000 minut
5) interaktywne multimedialne ćwiczenia 6 szt
6) E-learningowy kurs zawodowy. Czas trwania kursu: 55 h. Uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji.
7) Szkolne Koło Zainteresowań – EKO KĄCIK – 20 h
8) Wydarzenie upowszechniające (2 szt.).
9) Zestaw symulacyjny na placu szkolnym jako instalacja pokazowa do zajęć kolejnych roczników 1 szt.
10) list intencyjny o długotrwałej współpracy pomiędzy Partnerami 1 szt.

Efektem będzie podniesienie jakości szkolenia zawodowego i rozwój kursów zawodowych poprzez opracowanie nowego programu kształcenia.

Program przyczyni się do dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy i nowych wyzwań zawodowych grupy docelowej. Forma elearningowa spowoduje poprawę dostępności i atrakcyjności szkolenia VET. Wszystkie materiały, rezultaty oraz gotowy kurs umieszczony na platformie e-learningowej będą nieodpłatne i udostępnione na zasadzie otwartych licencji, eliminując barierę finansową. Dzięki temu dotrzemy do zróżnicowanego grona uczestników i wyeliminujemy podstawową barierę w kształceniu zawodowym. Instalacja pokazowa w ZSB udostępniana będzie do zajęć praktycznych także innym szkołom o podobnych profilach.

Skip to content