Harmonogram etapu pisemnego egzaminów zawodowych

 sesja styczeń – luty 2019 r.

10 stycznia 2019 r.(czwartek)

Na egzamin pisemny zdający zgłasza się w wyznaczonym dniu 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Zdający przynosi ze sobą:

  • dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem
  • przybory do pisania [pióro lub długopis z czarnym atramentem lub tuszem],
  • kalkulator prosty*
* Kalkulator prosty –  umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych środków łączności, dyktafonów, odtwarzaczy MP3 itp.  ani korzystać z nich w tej sali.

Harmonogram (93 osoby):

godzina 1000 – zmiana I – razem zdających 40 osób

sala gimnastyczna

czas trwania egzaminu 60 minut dla niżej wymienionych zawodów i kwalifikacji:

741103 Elektryk

Kwalifikacja: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Grupa zdających: 7 osób (3WA – poprawka)

 314202 Technik architektury krajobrazu

Kwalifikacja: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Grupa zdających: 4 osoby (3D – poprawka)

                                1 osoba (skierowana przez OKE Poznań)

 311210 Technik renowacji elementów architektury

Kwalifikacja: B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Grupa zdających: 1 osoba – (4D – poprawka)

 311204 Technik budownictwa

Kwalifikacja: B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Grupa zdających: 27 osób (3A)

godzina 1200    – zmiana II – razem zdających 27 osób

sala gimnastyczna

czas trwania egzaminu 60 minut dla niżej wymienionych zawodów i kwalifikacji:

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kwalifikacja: B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
Grupa zdających: 2 osoby (3WA – poprawka)

 741103 Elektryk

Kwalifikacja: E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Grupa zdających: 1 osoba ( absolwent ZSZ poprawka)

 311210 Technik renowacji elementów architektury

Kwalifikacja: B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Grupa zdających: 10 osób (4D)

 314202 Technik architektury krajobrazu

Kwalifikacja: R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Grupa zdających: 13 (4D)

                                1 osoba (skierowana przez OKE Poznań)

godzina 1400 – zmiana III – razem zdających 26

sala gimnastyczna

czas trwania egzaminu 60 minut dla niżej wymienionych zawodów i kwalifikacji:

311303 Technik elektryk

Kwalifikacja: E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Grupa zdających: 2 osoby (absolwenci technikum poprawka)

 311204 Technik budownictwa

Kwalifikacja: B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Grupa zdających: 24 osoby (4A)

 

Print Friendly, PDF & Email