ZSB Piła – BUDOWLANKA

INNOWACYJNA ZIELONA INFRASTRUKTURA W POWIECIE PILSKIM

W dniu 27 lipca 2023 r. Zarząd Powaitu w Pile podpisał Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Innowacyjna zielona infrastruktura w powiecie pilskim”.


Środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Skoro nasze życie i zdrowie zależą od warunków panujących w środowisku – warto zatem podejmować działania, które już od najmłodszych lat edukują społeczeństwo. Biorąc to pod uwagę zaplanowano realizację innowacyjnej zielonej infrastruktury w placówkach szkolnych: 

1. mural ekologiczny w Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile,
2. zielona ściana w Zespół Szkół Budowlanych w Pile – zagospodarujemy wnętrze szkoły roślinnością. Na przestrzeni blisko 3,75 m2 powstanie ogród wertykalny z roślinnością w ilości ok 90 sztuk. Zielona ściana będzie filtrować powietrze, oczyszczając je ze szkodliwych związków organicznych, pochłaniając jednocześnie dwutlenek węgla i wydalając tlen. Utrzyma także odpowiednią wilgotność powietrza.
 

Celem obu działań jest także podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży oraz zwrócenie uwagi, na to, że w walce o czyste powietrze warto sięgać po innowacyjne rozwiązania. Dzięki realizacji przedsięwzięcia powstaną nowe miejsca, które nie tylko będą atrakcją dla młodzieży, ale także przestrzenią, gdzie będzie można prowadzić plenerowe zajęcia edukacji przyrodniczej m.in. na temat chronionych zwierząt i roślin występujących w regionie. Będą to atrakcyjne miejsca dla wycieczek szkolnych, przedszkolnych i innych. Dobrze zaaranżowana zielona przestrzeń szkolna to nie tylko nauka empatii i uwrażliwianie estetyczne ale także naturalne łagodzenie czynników fizycznych i emocjonalnych, które mogą zakłócać przyswajanie wiedzy.

W okresie do 30.10.2024 r. w obu szkołach zaplanowano również zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony powietrza i bioróżnorodności. Przewiduje się realizację spotkań terenowych, w których weźmie udział min. 500 uczniów.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dotację z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 80.181,75 zł.
Całkowita wartość projektu to 106.909,00 zł.
Wkład własny Powiatu Pilskiego: 26.727,25 zł
Termin realizacji przedsięwzięcia: 30.11.2023 r.

Skip to content