ZSB Piła – BUDOWLANKA

plan dokształcania teoretycznego w PCE

Uwaga! Dotyczy pracowników młodocianych, odbywających kształcenie praktyczne u pracodawców – pracodawca oddelegowuje młodocianego na miesięczny kurs raz do roku.

termin i miejsce kursu dokształcania teoretycznego: 03.04.2024 – 30.04.2024

2WZ – PCE Piła – elektryk

2WZ – PCE Piła – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2WZ – PCE Piła – monter sieci i instalacji sanitarnych

2WZ – PCE Piła – murarz-tynkarz

2WZ – PCE Piła – stolarz

Skip to content