ZSB Piła – BUDOWLANKA

plan dokształcania teoretycznego w PCE

Uwaga! Dotyczy pracowników młodocianych, odbywających kształcenie praktyczne u pracodawców – pracodawca oddelegowuje młodocianego na miesięczny kurs raz do roku.

termin i miejsce kursu dokształcania teoretycznego: 02.11.2023 – 29.11.2023

3WA – PCE Piła – monter sieci i instalacji sanitarnych

3WA CKZ Czarnków – murarz-tynkarz (do 01.12.2023)

3WA – PCE Piła – stolarz 

Skip to content