ZSB Piła – BUDOWLANKA

Kierunki kształcenia w ZSB w Pile

TECHNIKUM NR 4 w Pile:


technik budownictwa

Jest to najpopularniejszy zawód budowlany, przygotowujący do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych. Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do wykonywania prac związanych ze znajomością materiałów konstrukcyjnych i budowlanych oraz wykonywaniem prac kreślarskich, projektowaniem obiektów budowlanych, świadczeniem pomocy technicznej przy wznoszeniu budynków i innych budowli wraz z wykonaniem pomiarów technicznych.

 KWALIFIKACJE:

BUD.12.  wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

technik renowacji elementów architektury

Jest to nowy zawód, którego uruchomienie było poprzedzone analizą rynku. W opinii pracodawców odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Coraz większą popularność zyskuje również umiejętność zdobienia wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami rzeźbiarskimi.

KWALIFIKACJE:

BUD.23. wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.24. prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

technik architektury krajobrazu

Naszą ofertę kierujemy do uczniów, którzy w dotychczasowej edukacji lubili biologię i geografię, interesują się tematyką przyrodniczą, posiadają wyobraźnię przestrzenną i w przyszłości planują studiować architekturę krajobrazu lub inny kierunek przyrodniczy, lub po prostu chcą zająć się wizualizacją przestrzenną otaczającego nas świata. Fachowa, specjalistyczna wiedza zdobyta na przedmiotach zawodowych znacznie lepiej przygotuje Was, w porównaniu z liceum, do przyszłych studiów przyrodniczych.

KWALIFIKCJE:

OGR.03. projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

technik elektryk

Technik elektryk wykonuje prace związane z montażem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Do zadań wykonywanych przez technika elektryka należą badania i kontrola urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

KWALIFIKACJE:

ELE.02. montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

technik automatyk

Jest to kierunek dla tych, którzy interesują się nowoczesnymi technologiami, których pasjonuje automatyka i elektronika. Jeśli nie widzisz świata poza robotyką, chcesz zdobyć nowoczesny zawód, dający wiele możliwości zatrudnienia, to kierunek technik automatyk jest stworzony dla Ciebie.

Technik automatyk nauczy się jak programować sterowniki PLC, uruchamiać instalacje automatyki przemysłowej, oceniać poprawność pracy instalacji automatyki, przeprowadzać testy urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej, określać rodzaj i zakres napraw oraz wymieniać uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki.

KWALIFIKACJE:

ELM.01. montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. eksploatacja układów automatyki przemysłowej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 4 w Pile

ELEKTRYK

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności przez niego wykonywane zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Absolwent naszej szkoły przygotowany jest do: wykonywania, diagnozowania, dokonywania napraw instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację: BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Jest to zawód bardzo wszechstronny, zajmujący się wykonywaniem prac wykończeniowych w budynkach. W trakcie nauki nauczycie się: wykonywać gładzie gipsowe, układać płytki i panele na ścianach i na posadzkach, wykonywać roboty malarsko-tapeciarskie, wykonywać sufity podwieszone i ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, oraz wiele innych czynności potrzebnych do wykończenia lub wyremontowania mieszkania.

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację: BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe są integralną częścią większości obiektów budowlanych, niezależnie od ich przeznaczenia. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów, których wiedza przyczyni się do podniesienia jakości i bezpieczeństwa sieci podziemnych i technicznego wyposażenia budynków.

MURARZ-TYNKARZ

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Murarz-tynkarz jest typowym zawodem w procesie budowlanym przy wznoszeniu budowli metodami tradycyjnymi. Ze względu na rozwój budownictwa , jak również konieczność prowadzenia prac remontowo-budowlanych w istniejących obiektach, zapotrzebowanie na murarzy będzie ciągle wzrastać.

STOLARZ

w trakcie nauki uzyskuje kwalifikację: DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych m.in. meble, okna, drzwi, schody. Potrafi rozpoznać wady i uszkodzenia. Potrafi zakwalifikować wyroby stolarskie do naprawy. Dobiera techniki renowacji, a następnie zajmuje się naprawą i renowacją np. mebli.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA nr 4 w Pile – system zaoczny

technik elektrykna podbudowie BSI w zawodzie elektryk

Technik elektryk wykonuje prace związane z montażem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Do zadań wykonywanych przez technika elektryka należą badania i kontrola urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

KWALIFIKACJA: ELE.05. eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

technik robót wykończeniowych w budownictwiena podbudowie BSI w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to zawód bardzo wszechstronny, zajmujący się organizacją, koordynacją i kontrolą wykonywania robót wykończeniowych przez zespoły robocze, Słuchacz zdobywa wiedzę w zakresie posługiwania się dokumentacją budowlaną, opracowania projektów organizacji budowy i robót wykończeniowych, wykonania pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych w budownictwie.

KWALIFIKACJA: BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Skip to content