Rekrutacja do projektu

„Dobra szkoła – dobry zawód” – Pilska Budowlanka kształci zawodowców

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu – tu znajdziesz wszystkie informacje o formach wsparcia objętych projektem;

Dokumentacja rekrutacyjna: 

1. Formularz rekrutacyjny – wypełnia uczeń lub nauczyciel ZSB, zainteresowany wzięciem udziału w projekcie;

2. Oświadczenie  – zgoda na przetwarzanie danych – dokument niezbędny do dokumentacji projektowej;

2a. Oświadczenie dla uczestników spoza woj. wielkopolskiego  dokument niezbędny do dokumentacji projektowej;

3. Karta przystąpienia do wsparcia objętego projektem – należy ją wypełnić dla każdej formy wsparcia oddzielnie. Decyzję o przystąpieniu do kolejnej formy wparcia można podjąć przez cały okres trwania projektu. Datę rozpoczęcia wsparcia wpisuje koordynator projektu po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej.

Wzór wypełniania formularza – z komentarzem

 

 

 

Skip to content