ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Informacja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2017r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w
części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń – luty 2017r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w
części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń – luty 2017r.

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20cm,  trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka,

cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Skip to content