ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Poprawkowe egzaminy maturalne

OŚWIADCZENIE (Zał. 7a N) O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 7 LIPCA 2017R. DO GODZ. 15.00 W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Skip to content