ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Postaw na słońce – kolejna edycja kokursu

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już po raz IV zaprasza młodzież ponadgimnazjalną do udziału w szkolnym projekcie edukacyjnym „Postaw na Słońce”. W ramach projektu organizowane są dwa niezależne konkursy: badawczy i filmowy. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 35 tys. zł!

Zespołem kieruje opiekun – p. Małgorzata Świerczyńska.

Na zgłoszenia czekamy do końca października 2017 r.   

Udział w konkursach jest bezpłatny.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie „Postaw na Słońce” jest stworzenie w szkole, a następnie zarejestrowanie na stronie internetowej zespołu konkursowego. Może się on składać z uczniów z różnych klas.

KONKURS BADAWCZY

Prosimy szkolne zespoły konkursowe
o zrealizowanie serii zadań przedstawionych na stronie. Uczestnicy będą przeprowadzać
z pomocą nauczyciela analizy energetyczne budynków mieszkalnych, a następnie dobierać odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Uczniowie będą także prowadzić kampanie promujące korzyści związane z wykorzystaniem OZE wśród swoich kolegów i koleżanek, a przede wszystkim w środowisku lokalnym. Uczestnicy konkursu będą mogli korzystać z fachowego wsparcia przez cały okres trwania projektu – do pomocy udostępnimy specjalne kalkulatory, modele i inne szczegółowe materiały, które pomogą w realizacji zadań.

Więcej informacji:
postawnaslonce.pl

 
KONKURS FILMOWY

Zadaniem w konkursie jest stworzenie własnego reportażu filmowego na temat mikroinstalacji OZE znajdujących się
w Państwa okolicy. Młodzież biorącą udział
w projekcie tworzy ekipę filmową. Następnie przechodzi krok po kroku kolejne etapy tworzenia dzieła – od pomysłu na scenariusz do gotowego reportażu. Filmy zostaną zaprezentowane na stronach konkursu Fundacji BOŚ. Będą także stanowiły pomoc
w promocji projektu badawczego.

Więcej informacji:
filmeko.pl

Skip to content