ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Egzaminy poprawkowe z zajęć ODIDZ

Dyrekcja Powiatowego Centrum Edukacji w Pile informuje, że egzaminy poprawkowe dla pracowników młodocianych z przedmiotów realizowanych w ramach kursów dokształcania zawodowego ODiDZ we wszystkich zawodach odbywać się będą w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 8.00 w budynku PCE przy ulicy Ceglanej 2 w Pile. Jednocześnie przypominamy, że do egzaminów poprawkowych przystąpić mogą wyłącznie te osoby które:

– w trakcie roku szkolnego ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymały nie więcej niż dwie oceny niedostateczne,
– złożą wniosek o egzamin poprawkowy do dyrektora szkoły macierzystej z przedmiotu którego otrzymały ocenę niedostateczną.

Na egzaminie obowiązuje zakres materiału i wiedzy zrealizowany na kursie dokształcania zawodowego przez nauczyciela uczącego w danym zawodzie i klasie.

Skip to content