ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Rozwój kompetencji cyfrowych – spotkanie informacyjne w Pile

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania i przygotowanie wniosku w programie grantowym skierowanym do gmin województwa wielkopolskiego.

Na spotkaniu zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z realizacją projektu w ramach programu „Ja w internecie” oraz dokładnie omówione zostanie jak przygotować wniosek krok po kroku.

Zobacz plakat informacyjny!

Na czym polega udział w konkursie: 
– można uzyskać dofinansowanie od 15 000 do 150 000 zł, które zostaną przeznaczone na organizację szkoleń dla mieszkańców gmin woj. wielkopolskiego w zakresie zwiększenia świadomości i kompetencji użytkowników w Internecie i e-usługach publicznych oraz zakup komputerów (w miarę potrzeb),
– szkolenia obejmują takie tematy jak: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci,
– gmina, w ramach realizacji projektu wybiera od 2 do 7 tematów i organizuje szkolenia dla mieszkańców (mogą być to również osoby spoza gminy). Fundacja Legalna Kultura przygotowuje instruktorów (szkoli ich, daje im programy szkoleń i materiały), którzy będą prowadzić te szkolenia,
– dofinansowane jest 100% wartości projektu, bez wnoszenia wkładu własnego,
– termin składania wniosków upływa 27 września 2018 r.

Celem programu  jest wzmocnienie u dorosłych mieszkańców Polski kompetencji cyfrowych dzięki udziałowi w szkoleniach: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Program stanowi doskonałą okazję do podniesienia aktywności społecznej mieszkańców, którzy pragną zyskać lub rozszerzyć umiejętności z zakresu usług cyfrowych, korzystania z sieci społecznościowych, informacji i kultury w postaci elektronicznej oraz dostępu do cyfrowej administracji, a które dotychczas znajdowały się w gronie podmiotów wykluczonych cyfrowo.

Informacje nt. programu znaleźć można na stronie http://jawinternecie.edu.pl/zachodniopomorskie-wielkopolskie/

 Do kogo kierowane jest spotkanie:

Spotkanie skierowane jest dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, jednostek podległych (szkoły, biblioteki, domy kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 13.09.2018 r. do godziny 12:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 13.09.2018 r. do godziny 15:00.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:

http://warp.org.pl/bezplatne-spotkanie-informacyjne-dla-osob-zainteresowanych-mozliwosciami-wsparcia-rozwoju-kompetencji-cyfrowych/

Skip to content