ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

REMONT BUDYNKU DAWNEGO KINA ISKRA

W środę 17 lipca 2019 roku rozpoczął się remont budynku dawnego kina Iskra w Pile przy ul. Kilińskiego. Budynek po remoncie stanie się znowu centrum kulturalno-rekreacyjnym, a w dawnej sali widowiskowej ponownie będzie funkcjonowało kino. Inwestycja powiatu Pilskiego zostanie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu WRPO na lata 2014-2020. Projekt konkursowy nosił nazwę „NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO – REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO”, a całkowita wartość projektu to blisko 8,5 mln zł.
Rozpoczęcie prac ogłosił Starosta Pilski, Pan Eligiusz Komarowski, któremu podczas konferencji towarzyszyli: Przemysław Pochylski, członek Zarządu Powiatu w Pile, Marcin Górzny, szef Pracowni Projektowej Filar w Pile, Marcin Sikorski, przedstawiciel konsorcjum
firm CJMS Sp. z o. o. z  Piły oraz Arkadiusz Jeż, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.

Skip to content