ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Uwaga! Literacki konkurs polonistyczny!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie literackim na temat: „Literackie Zaduszki”.
Prace należy składać do 15 listopada 2019 roku u nauczycieli języka polskiego. Teksty literackie należy zaopatrzyć kartą informacyjną – zamieścić imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza autor pracy.


Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs tylko jedną pracę (rozprawkę lub opowiadanie fantastyczne), której jest autorem. Do konkursu zostaną dopuszczone autorskie prace literackie związane z jednym z zaproponowanych tematów:
rozprawka: Czy istnieje życie po życiu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
opowiadanie fantastyczne: Duchy są wśród nas.
Długość wypracowania nie może przekraczać 2 stron A4 (czcionka Times New Roman nr 12; 1,5 odstępu).
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się u nauczycieli języka polskiego.

Skip to content