ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

I Gwiazdkowy Turniej Koszykówki 3 x 3 o Puchar Starosty Pilskiego !

                                                                PRZEPISY GRY   I      REGULAMIN
I GWIAZDKOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI 3X3 DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ ŚREDNICH O PUCHAR STAROSTY PILSKIEGO
Hala ZS im. Stanisława Staszica w Pile (stadion żużlowy) 19.12.2019 godz. 15.00   ( czwartek )
KATEGORIE: Dziewczęta (roczniki 2000-2004) oraz Chłopcy (roczniki 2000-2004)
1. „Najważniejszą osobą na boisku jest sędzia i to on ma zawsze rację”
2. Zawody rozgrywane będą na połowie boiska do koszykówki. Ciągła łukowa linia,
odległa od pionowej osi symetrii tablicy o 6,75 m dzieli boisko na strefę rzutów za 1
pkt. (wewnątrz linii) i strefę za 2 pkt. (na zewnątrz).
3. Drużyna składa się z 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi zacząć 3
zawodników, a kończyć może 2.
4. Punktacja:
a. zza wyznaczonej linii 2 pkt.
b. wewnątrz wyznaczonej lini 1 pkt.
c. rzut wolny 1 pkt (przy 7 faulu drużyny i każdym kolejnym)
5. Grę rozpoczyna drużyna, która wygrała pojedynek „orzeł-reszka”.
6. Gra kończy się po zdobyciu 10 pkt przez jedną z drużyn lub upłynięciu 8 min.
7. W przypadku remisu rozegrana zostanie dogrywka do zdobycia 2 pkt przez jedną z
drużyn bądź upłynięcia czasu 2 min. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który przegrał
przedmeczowe losowanie „orzeł-reszka”.
8. Czas meczu jest ciągły (bez wyłączania zegara, wyjątkiem jest sytuacja w której
zespół bierze czas na żądanie lub jest to ostatnia minuta meczów finałowych).
9. Faul – wyrzut piłki z góry tzw. „check ball”, jeżeli 7 faul zespołu i kolejny to 1 rzut
wolny.
10. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z
gry, karane są dodatkowym jednym (1) rzutem wolnym
11. Faul techniczny – rzut wolny + posiadanie piłki.
12. Faul niesportowy – 2 rzuty wolne + posiadanie piłki.
13. Faul OUT – to przewinienie zagrażające zdrowiu zawodników, zachowanie
uwłaczające godności zawodników, sędziów lub organizatorów itp. w takim
przypadku zawodnik lub cała drużyna zostaje odsunięta z turnieju. Decyzję o
usunięciu zawodnika lub drużyny z turnieju podejmują organizatorzy po konsultacji z
sędzią głównym zawodów oraz sędzią boiskowym w trybie natychmiastowym po
zaistniałej sytuacji. (3 rzuty wolne + posiadanie piłki).
14. Mecz nadzorowany jest przez Sędziego, który rozstrzyga kwestie sporne, określa
faule. Czas gry oraz punkty liczy „stolik”. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia
i nie ma odwołania od jego decyzji.
15. Po zebraniu piłki po niecelnym rzucie przeciwników drużyna rozpoczyna akcję
wyprowadzając piłkę poza linię 6,75 m.
16. Po zdobyciu kosza piłka jest w posiadaniu przeciwników, rozpoczynamy z góry
boiska przez tzw. „check ball” (podanie do przeciwnika i odegranie).
17. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników.
18. W meczu drużyna ma prawo do jednego „czasu” (przerwy) długości 30 s. Zmiany są
hokejowe (wtedy kiedy piłka jest „martwa” – piłka poza boiskiem).
19. System rozgrywek jest ustalany przez ORGANIZATORA przed rozpoczęciem
turnieju na naradzie z kapitanami drużyn.
20. Niedozwolone jest zdobywanie punktów przez wyskok i wkładanie piłki do kosza z
zawieszeniem się na obręczy (wsad zaliczony bez zawieszenia się na obręczy).
21. Organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować drużyny w przypadku stwierdzenia
wprowadzenia do gry zawodnika nie będącego uczniem szkół średnich Powiatu
Pilskiego, bądź podania przez kapitana drużyny danych niezgodnych z prawdą (wiek
zawodnika).
22. Rozgrzewka obu drużyn przygotowujących się do gry odbywa się na tym samym
boisku, na którym rozgrywany będzie mecz (długość rozgrzewki max 1 min). Tylko
drużyny przygotowujące się do meczu mają prawo przebywać na boisku do gry.
23. Drużyna, która jest w posiadaniu piłki ma tzw. „24 sek.” na wykonanie rzutu do
kosza. Niewykonanie w tym czasie rzutu będzie karane utratą piłki. Chodzi o to aby
gra była szybka i widowiskowa. W przypadku celowego przedłużania akcji
obserwator (Sędzia) sygnalizuje uniesieniem ręki „grę pasywną” i informuje zespół
posiadający piłkę o 5 sekundach do oddania rzutu.
24. Jakakolwiek zmiana posiadania piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować
wyprowadzenie piłki poza linię 6,75 m
25. Drużyny zakwalifikowane do gry powinny przestrzegać w czasie gry zasad fair play.
26. Wszystkie drużyny zostaną wcześniej poinformowane o przybliżonych godzinach,
minutach ich gry. Nie może to jednak stanowić podstawy do odwołania się od decyzji
walkowera wynikającej ze spóźnienia się drużyny na mecz po uprzednim
informowaniu o zbliżającym się jego rozpoczęciu (spóźnienie dłuższe niż 5 minut jest
równoznaczne z walkowerem)
27. Mecze będą się toczyć według „złagodzonych” przepisów PZKosz.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawodnicy biorący udział w turnieju są zobowiązani posiadać legitymacje szkolne w
celu weryfikacji wiekowej.
2. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania
koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
3. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje
zawodników powstałe w trakcie turnieju.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych
zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

Skip to content