ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA zawieszeniu ulegają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Budowlanych w Pile od dnia 12 marca 2020 (czwartek) do 25 marca 2020 (środa) włącznie.

Prosimy o śledzenie informacji umieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz wiadomości przesyłanych poprzez e-dziennik.

Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej kraju.

Zgodnie z art.198 Kodeksu Pracy pracownicy młodociani w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne, powinni stawić się u pracodawcy, chyba że Pracodawca podejmie inną decyzję.

Do 13.03.2020 w PCE nadal odbywają się zajęcia z dokształcania zawodowego teoretycznego klas pierwszych.

Skip to content