ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Oferta edukacyjna dla absolwentów BSI i ZSZ

Zachęcamy absolwentów branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych do skorzystania z oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Pilski i kontynuacji nauki w wybranej przez siebie branżowej szkole II stopnia.
Ukończenie tej szkoły umożliwi uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie – uzyskanie tytułu technika.Ponadto absolwenci szkoły będą mieli także możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Na lata 2020/2021–2022/2023 na semestr I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się
również kandydatów będących absolwentami zasadniczej szkoły zawodowej, którzy
rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku 2012/2013 (ukończona ZSZ od roku 2015)

Oferta edukacyjna

 

Skip to content