ZSB Piła – BUDOWLANKA
Aktualności

Organizacja nauki w ZSB – 22.03.2021- 26.03.2021

Zasady funkcjonowania szkoły, obowiązujące od 22 marca do 26 marca

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Szczegóły organizacji znajdują się w e-dzienniku, informacje o zajęciach praktycznych w szkole znajdują się w zakładce ZMIANY PLANU.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektor nadal może organizować uczniom  klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Skip to content